Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Kuopiossa on eniten valinnanvaraa yksityisten kanavien radiotarjonnassa. Vähiten monipuolista ohjelmatarjonta on Vaasassa, Seinäjoella ja Lappeenrannassa. Erityisesti paikallisesti suunnatut kanavat yleensä monipuolistavat radio-ohjelmien kokonaisuutta.

Tiedot selviävät liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä selvityksestä Toimiluvanvarainen radiotarjonta 2005, jossa tutkittiin radio-ohjelmien sisältöjä ja tarjonnan monipuolisuutta. Tutkimus kuvaa kuudessatoista kaupungissa kuuluvia radio-ohjelmia.

Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan toimiluvat umpeutuvat vuoden 2006 lopussa. Ministeriö päätti teettää radiotoimintaa kuvaavan tutkimuksen uuden toimilupakierroksen valmistelun yhteydessä. Yksityisten radiokanavien sisällöistä haluttiin saada järjestelmällinen kuva,koska vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Radiotoimiluvat ovat parhaillaan haettavana 28. helmikuuta saakka. Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo toistaa selvityksen radiotarjonnan monipuolisuudesta säännöllisesti.

Tutkimuksen mukaan niissä kaupungeissa, joissa on paikallisesti suunnattu radiokanava, puhe- tai musiikkiohjelmien valikoima on yleensä keskimääräistä monipuolisempi. Kanavien määrä sinänsä ei takaa puheohjelmien tarjonnan monipuolisuutta. Musiikkivalikoima sen sijaan on yleensä sitä laajempi, mitä useampi kanava kaupungissa kuuluu.

Monipuolisinta puheohjelmaa kuullaan pääkaupunkiseudulla, Joensuussa ja Turussa. Eri musiikkilajeja kuullaan puolestaan eniten Jyväskylässä ja Porissa.

Eniten puhetta ohjelmistossaan on Lähiradiolla Helsingissä, Radio Robin Hoodilla Turussa ja Oikealla Asemalla Kuopiossa. Selkeimmin erikoistunut on Classic Radio, jonka lähetyksistä noin 80 prosenttia on klassista musiikkia. Osavaltakunnallinen Radio Dei puolestaan on erikoistunut hengellisiin ohjelmiin ja musiikkiin.