Aikakauslehden lukija käyttää lehtensä lukemiseen aikaa noin tunnin. Naiset lukevat aikakauslehteä 56 minuuttia ja miehet 51 minuuttia. Eniten lukuminuutteja saivat Aikakauslehtien Liiton Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa tiede- ja kulttuurilehdet, naisten erikoislehdet, autoilun ja tekniikan lehdet sekä perhe- ja yleisaikakauslehdet. Näissä lehtiryhmissä lehden lukuaika on vähintään tunti. Tutkimus tehtiin Kansallisen Mediatutkimuksen yhteydessä ja siihen vastasi keväällä 2005 lähes 9000 yli 12-vuotiasta suomalaista.

Kaikista aikakauslehdistä pisimmät lukuajat saivat Valitut Palat (92 minuuttia), Kotimikro (89 minuuttia) ja GTi-magazine (87 minuuttia). Yli 70 minuuttia luetaan myös seuraavia lehtiä: Suuri Käsityölehti, ET-lehti, Kotipuutarha, National Geographic, Tiede, V8-Magazine, Erä ja Voi hyvin.

Kahden viime vuoden aikana aikakauslehtimarkkinoille on tullut 60 uutta lehteä. Lehtiä suunnataan nykyisin entistä tarkemmin rajatuille kohderyhmille. Aikakauslehtien lukijoilla on valittavanaan yhä enemmän vaihtoehtoja esimerkiksi erilaisiin harrastuksiin, kodin tietotekniikkaan tai sisustamiseen keskittyvissä lehdissä.

Yli puolet säilyttää lehden koko vuosikerran

Yli 50 prosenttia tutkimukseen vastanneista säilyttää tilaamansa
aikakauslehden koko vuosikerran. Keskimäärin eniten vuosikertoja kerätään lasten- ja nuortenlehdistä (56 prosenttia vastaajista). Noin kolmannes ilmoitti keräävänsä vuosikertoja tietotekniikka- ja tietoliikennelehdistä, harrastelehdistä sekä tiede- ja kulttuurilehdistä. Miehillä keräily kohdistuu erityisesti myös autoilun ja tekniikan lehtiin ja naisilla asumisen, rakentamisen ja puutarhanhoidon lehtiin sekä naisten erikoislehtiin.

Lukijat voivat säilyttää myös tietyt lehden numerot tai osan lehteä. Yli 40 prosenttia vastanneista kertoi ottavansa talteen lehden mielenkiintoisimmat numerot ja noin kolmannes leikkaavansa aikakauslehdistä mielenkiintoisimmat artikkelit.

Lähes 60 prosenttia miehistä ja naisista ilmoitti keräävänsä Aku Ankan vuosikertoja. Muita suosittuja vuosikertoina säilytettäviä lehtiä, joita vastaajista noin kolmannes tai useampi ilmoitti säilyttävänsä ovat Moda, National Geographic, Suomen Golflehti, Demi, Caravan, Suomen Luonto, Mikrobitti, Suuri Käsityölehti ja Pelit. Aikakauslehdistä vähiten säilytettiin asiakaslehtien vuosikertoja.