Uusi toimintatapa perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen, oikean markkinointihaasteen tunnistamiseen ja siihen yksinkertaisen, toimivan ratkaisun löytämiseen. Tämän ratkaisun tekemiseen osallistuu aina tiivis, eri osaamisalueiden strategiaosaajien joukko yhdessä luovien suunnittelijoiden kanssa. Näin varmistetaan, että ratkaisu on oivaltava, kanavariippumaton sekä asiakkaan resursseihin ja tarpeisiin kaikkein tarkoituksenmukaisin. Itse prosessi on yksinkertainen ja nopea, ja johtaa väistämättä parempaan suunnitteluun.

GREY-ryhmän uudeksi nimeksi tulee SEK, jonka alta löytyvät jatkossa kaikki markkinointiin ja viestintään liittyvät palvelut. Jakelutieosaamiseen ja tapahtumamarkkinointiin erikoistuneen G2 Helsinki Oy:n liiketoiminta liitetään mainostoimisto SEK & GREYhin. Samalla näiden yhtiöiden design-osaaminen keskitetään SEK & GREYhin.

”Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja analysoineet omaa toimintaamme kriittisesti. Tunnistimme tarpeet strategisen ja luovan suunnittelun parempaan yhteispeliin, viestinnän ja myynnin osaamisen kasvattamiseen ja eri osaamisalueiden roolien selkiyttämiseen. Näihin asioihin olemme myös viime aikoina voimakkaasti panostaneet. Palvelu- ja rakenneuudistus on nyt tältä osin tehty. Jatkuva osaamisen kehittäminen ja toiminnan yksinkertaistaminen tekee meistä toimialan parhaan yhteistyökumppanin”, SEK & GREYn hallituksen puheenjohtaja Mirjami Mäkinen sanoo.

Uusi toimintatapa on tuottanut tulosta

Palvelu- ja rakenneuudistuksen keskeinen ajatus on ollut asioiden ja toimintatapojen yksinkertaistaminen. Tavoitteena on ollut tehdä ostaminen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi.

”Olemme jo kokeilleet toimintatapaa asiakkaittemme kanssa ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Uusi toimintatapa on jo nyt johtanut parempaan suunnittelun laatuun ja sen aseman korostamiseen sisäisesti”, SEK & GREYn toimitusjohtaja Pekka Kivimaa kertoo.

Jakelutie ja pakkaukset avainasemassa

Yksi palvelu- ja rakenneuudistuksen suunnittelijoista on strategiajohtaja Marco Mäkinen. Hänen mukaansa jakelutie on ollut uuden toimintatavan kehittämisessä tärkeässä roolissa. ”Menestys markkinoilla edellyttää kykyä ohjata kuluttajan valintaa jakelutiessä ja näin aikaansaada nopeasti myyntiä. Tämän takia G2:n osaaminen yhdistetään saumattomaksi osaksi SEK & GREY:n suunnitteluprosessia”, Marco Mäkinen toteaa. Jakelutiemarkkinoinnin ja pakkaussuunnittelun kysyntä onkin kovassa kasvussa.

”Pakkaukset ovat kovassa kilpailussa ehkä näkyvin asia jakelutiessä, joka on edelleen valmistajan omassa kontrollissa. Ne ovat usein strateginen kilpailuetu”, Marco Mäkinen toteaa.