Ruotsin television kaksi kanavaa näkyvät jatkossa Suomessa maanpäällisessä digitaaliverkossa. Valtioneuvosto julistaa
haettavaksi yhden verkko-toimiluvan maanpäälliseen digitaaliseen
joukkoviestintäverkkoon viidennelle kanavanipulle SVT:n televisiotoimintaa varten.

Toimiluvan maantieteellinen toimialue on koko maa ja se myönnetään enintään 20 vuoden määräajaksi.

Ehtona on, että verkko tulee rakentaa siten, että kahden SVT:n kanavan lähetystoiminta voidaan käynnistää siinä 1.9.2007 lukien SVT:n analogisten lähetysten nykyisellä näkyvyysalueella. Muilta osin rakentamisaikataulu määräytyy verkkotoimiluvan haltijan ja ohjelmistotoimiluvan haltijoiden
keskinäisten sopimusten mukaisesti.

Verkon toteutuksessa käytettävä tekniikka on DVB-T-standardin mukainen.