Langettavia päätöksiä oli kahdeksan ja lausumia kaksi. Langettavia oli siten 12 prosenttia, mikä on pitkän ajan keskiarvoa (15-20) vähemmän.

JSN muutti viime keväänä työjärjestystään, minkä tavoitteena oli käsittelyaikojen lyhentäminen. Viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla käsittelyyn otettujen ja ratkaistujen kanteluiden ratkaisuaika oli 84 vuorokautta. Vastaava aika vuoden jälkipuoliskolla oli 58 vuorokautta. Koko vuoden keskimääräinen käsittelyaika oli 72 vuorokautta.

Työjärjestyksen muutos tarkoitti sitä, että puheenjohtajisto vie esitykset aiempaa valmiimpina neuvoston käsittelyyn. Neuvosto puolestaan tekee täsmälliset muutokset samassa kokouksessa, minkä jälkeen puheenjohtaja ja sihteeri voivat allekirjoittaa päätöksen ilman erillistä sanamuotokäsittelyä. Tämä muutos otettiin käyttöön Jacob Södermanin puheenjohtajakaudella. Nyt puheenjohtajana toimii ministeri Kalevi Kivistö.

Julkisen sanan neuvosto on median itsesääntelyelin, joka tulkitsee Journalistin ohjeita kanteluiden perusteella. JSN puolustaa myös sanan- ja ilmaisunvapautta. JSN:n taustalla ovat toimittaja- ja julkaisijajärjestöt sekä Yleisradio. Neuvoston toiminta perustuu sopimukseen, jonka osapuolet ovat yhteisesti hyväksyneet. JSN:llä ei ole mitään tekemistä lain tulkinnan kanssa.