Metso ja Alma Media voittivat kilpailun vuoden 2005 parhaista suomalaisista sijoittajasivuista. Metso oli paras Helsingin Pörssin suurten pörssiyhtiöiden sarjassa ja Alma Media päälistan yleisessä sarjassa. Kilpailun järjestivät Pörssisäätiö, Suomen Sijoitusanalyytikoiden Yhdistys ja Talouselämä-lehti.

Vuoden 2005 kilpailussa Helsingin Pörssin päälistan yhtiöt jaettiin kahteen sarjaan. Toisessa olivat mukana markkina-arvoltaan suurimmat OMXHelsinki 25 – indeksiin kuuluvat yhtiöt ja toisessa loput päälistan yhtiöt.

OMXH 25 -sarjassa toiseksi tuli Kesko ja kolmanneksi Orion. Metso ja Kesko olivat myös vuosi sitten kilpailun kärjessä. Yleisen sarjan toiseksi parhaat sivut olivat Jaakko Pöyryllä ja kolmanneksi parhaat Elcoteqilla.

Pörssisäätiön, Suomen Sijoitusanalyytikoiden Yhdistyksen ja Talouselämä -lehden järjestämässä parhaat sijoittajasivut -kilpailussa arvioidaan kotimaisten pörssiyhtiöiden sijoittajille tarkoitettuja internetsivuja. Kilpailussa olivat mukana kaikki Helsingin Pörssin päälistan yhtiöt, mutta raati arvioi vain yhtiöt, joilla on suomenkieliset sijoittajasivut.

Kilpailu järjestettiin jo kahdeksannen kerran. Sijoittajainformaation taso on noussut vuosi vuodelta ja tasoerot parhaiden sijoittajasivujen välillä ovat pieniä, kilpailun järjestäjät toteavat.

Kilpailuraati antoi kunniamaininnat sijoittajasivujen parantamisesta Orionille ja Tamfeltille. Raati pani myös merkille Elcoteqin, Perloksen ja PKC:n käyttäjäystävällisen tavan raportoida sisäpiiriläisten omistusmuutoksista. Raati testasi myös, miten nopeasti finaaliin päässeet yhtiöt vastasivat sijoittajan kysymykseen. Basware vastasi nopeimmin, muutama yhtiö ei vastannut lainkaan.

Raadissa olivat mukana Paavo Ahonen (FIM Pankkiiriliike), Noora Alestalo (Mandatum Pankkiiriliike) Hannu Angervuo (Fides Asset Management), Olli Kähkönen (Opstock Pankkiiriliike), Jutta Rahikainen (Kaupthing), Markus Salin ja Laura Korkalainen (Talouselämä) sekä Sirkka-Liisa Roine ja Nina Tallberg (Pörssisäätiö).

Kilpailussa kiinnitettiin tällä kertaa huomiota erityisesti:

-yrityksen esittelyyn, markkina-aseman, kilpailijoiden ja strategian kuvaukseen
-ohjauksen antamiseen tulosnäkymistä ja niiden seuraamiseen – taloudellisten tavoitteiden esittämiseen ja niiden toteutumisen seuraamiseen
-johdon esittelyyn, omistajatietojen laajuuteen ja muutoksiin, sisäpiiriläisten omistustietoihin ja niiden muutoksiin
-kalenterin kattavuuteen muiltakin osin kuin talousraportoinnin aikatauluun