Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) viestinnästä ja
yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty fil. kand. Juha Klemola, 59.

Hän seuraa tehtävässä viime vuonna edesmennyttä pitkäaikaista viestintäjohtajaa Leo Lehdistöä.

Juha Klemolalla on merkittävä kokemus kansainvälisistä tehtävistä sekä YK:n piirissä että Suomen ulkoministeriön tukemissa ohjelmissa. Hänellä on myös monipuolinen tausta Suomen julkishallinnosta, mediasta ja järjestökentästä. Klemola
siirtyy 10. helmikuuta 2006 uuteen virkaansa YTV:n tiedotuspäällikön tehtävästä, josta hän on ollut virkavapaana kansainvälisten tehtävien vuoksi.

Virkaan oli 47 hakijaa.