Viestintävirasto katsoo Subtv Oy:n rikkoneen Big Brother ohjelmassa televisio- ja radiotoimintalain piilomainontakieltoa siltä osin kun ohjelmassa viitataan ohjelman sponsorin LU Suomi Oy:n LU Fanipala -tuotteisiin. Viraston näkemyksen mukaan Subtv Oy esittää Fanipala-tuotteen kuvion Big Brother -ohjelmassa mainostarkoituksessa.

Kuviota esitetään ohjelmassa useita kertoja yhden ohjelmajakson aikana, vaikka Fanipala-tuotteeseen viittaaminen ei ole ohjelman toimituksellisen sisällön kannalta perusteltua. Lisäksi Fanipala-tuotteen kuvio esitetään ohjelman mainoskatkoilla Fanipala-mainoksissa. Samanlaisten tuote-elementtien
käyttäminen itse ohjelmassa ja ohjelman mainoskatkoilla on omiaan sekoittamaan mainonnan ja ohjelman toimituksellisen aineiston. Tämänkaltainen tuotteiden esittäminen voi myös johtaa katsojaa harhaan ohjelman luonteesta.

Huomautus myös ilmoittamatta jätetyistä sponsoreista

Viestintäviraston päätöksessä otetaan kantaa myös Big Brother -ohjelman sponsoreista ilmoittamiseen. Mikäli televisio-ohjelma on sponsoroitu, ohjelmien alussa tai lopussa on selvästi esitettävä sponsorin nimi tai tunnus. Virasto katsoo, että lain tarkoittamia Big Brother -ohjelman sponsoreita, joista olisi tullut lain edellyttämällä tavalla ilmoittaa, ovat Subtv Oy:n ilmoittamien sponsoreiden ohella myös Rautakirja Oy ja EMI Finland Oy.

Lisäksi Viestintävirasto huomautti Subtv Oy:tä yhtiön internet-sivujen maksullisen netti-tv:n mainoksen esittämisestä Big Brother -ohjelmassa. Kyseinen mainos olisi tullut esittää ohjelman mainoskatkolla, ei ohjelman sisällä.

Tuotteiden esittäminen tv-ohjelmissa ei saa johtaa harhaan

Tuotteiden esittäminen televisio-ohjelmissa ei sinänsä ole kiellettyä. Esittämisellä ei kuitenkaan saa rikkoa mainontaa ja sponsorointia koskevia säännöksiä. Jotta kyse olisi kielletystä piilomainonnasta, tavaroiden tai palveluiden esittämisen ohjelmassa on täytettävä seuraavat kriteerit: sen on oltava televisioyhtiön tarkoituksellisesti tekemää, sen on oltava mainostarkoituksessa tehtyä ja siihen on liityttävä riski, että
se johtaa yleisöä harhaan ohjelman luonteen suhteen. Mikäli ohjelma on sponsoroitu, ei ohjelmassa saa viitata sponsorin tuotteisiin tai palveluihin erityisesti ja mainosluonteisesti.