Tutkimuksen mukaan yhteensä 16 maassa markkinatilanteen kerrotaan kohentuneen, neljässä maassa tilanne oli pysynyt ennallaan. Missään maassa markkinatilanteen ei raportoitu huonontuneen. Viestinnän kasvaneen arvostuksen lisäksi myös talouskasvu sekä ulkomaiset sijoitukset mainitaan viestintätoimistoalan kasvua edistävinä tekijöinä. Kasvua hidastavista tekijöistä tutkimuksessa mainitaan osaamispulmat sekä talouskasvun hidastuminen.

Suomessa 66 prosenttia uskoo nousuun

Suomessa viestintätoimistojen palvelujen kysyntä kasvoi viime vuoden toisella puoliskolla entisestään. Viestintätoimistojen liitto VTL ry:n tekemän viestintäbarometrin mukaan 59 prosenttia suomalaisista viestintätoimistoista kertoi tilauskantansa kasvaneen selkeästi sekä vuodesta 2004 että alkuvuodesta 2005. Toimistoista 66 prosenttia uskoo tilauskannan nousevan jatkossa entisestään. Positiivinen suhdanne on johtanut myös uusiin rekrytointeihin. Henkilöstöä palkattiin lisää loppuvuodesta noin kolmannekseen toimistoja.

Kansainvälisesti IT- ja televiestinnän-sektorien asiakkuuksien osuus kasvaa ICCO:n mukaan nyt voimakkaimmin. Seuraavana tulevat terveydenhuolto ja bioteknologia. Kaikkein hitaimmin kasvaa kuluttajasektorin viestintä. Eniten tutkimukseen osallistuneiden maiden toimistoja työllistävät asiakkaiden mediasuhteet ja yritysviestintä. Suomessa viestintätoimistojen asiakkaita kiinnostavat yritysviestinnän palvelut (54 %), mediasuhteet 46 %) ja markkinointiviestintä (43 %). Kasvua ajavat erityisesti julkinen sektori ja it-ala (molemmat 35 %), mutta nyt ovat virkistyneet myös perinteinen teollisuus ja finanssisektori (molemmat 23 %).

Kaija Langenskiöld: koulutukseen panostettava

VTL kuten kaikki muutkin ICCOn jäsentoimistot ovat jo pitkään pyrkineet vakuuttamaan asiakkaitaan viestinnän merkityksestä yritysten liiketoiminnalle. “Uusimman ICCO World Reportin tulokset antavat rohkaisevia viitteitä siitä, että pitkäjänteinen toimintamme tuottaa tuloksia. Useimmissa jäsenmaissa markkinat ovat kypsyneet ja asiakkaat ovat entistä osaavampia viestinnän ostajia. Alan ammattilaisten osaamista pitääkin jatkuvasti kehittää ja jäsentoimistojen pitää kouluttaa ja kehittää henkilöstöään, jotta osaajat saadaan pysymään alalla”, VTL.n puheenjohtaja Kaija Langenskiöld sanoo.

ICCO World Report julkaistaan kahdesti vuodessa. Tutkimus perustuu ICCO:n 28 jäsenmaalle lähetettävään kysymyspatteristoon, jonka tulokset ICCO koostaa. ICCO:n jäsenmaat osallistuvat lisäksi kahdesti vuodessa toteutettavaan maakohtaiseen tutkimukseen, joissa seurataan paikallisia markkinatilanteita. Tämänkertaisessa World Reportissa oli mukana 20 maan tiedot yhteensä 630 itsenäisestä viestintätoimistosta.