Sara Antila
Sara Antila
Marika Forss
Marika Forss

Yo-merkonomi Sara Antila on siirtynyt GCI:n palvelukseen viestintäkonsultiksi. Tätä ennen hän työskenteli samoissa tehtävissä Fountain Park Oy:ssä.

Tradenomi Marika Forss on aloittanut työnsä viestintäkonsulttina GCI Finland Oy:ssä. Marika siirtyi GCI:lle L&T:n viestintäpäällikön tehtävistä.

Eija Manninen-Stenroos
Eija Manninen-Stenroos
Jenni Mattsson
Jenni Mattsson

KTM Jenni Mattsson on aloittanut GCI:n viestintäkonsulttina. Tätä ennen hän toimi viestintäpäällikkönä TeliaSonera Finland Oy:ssä vastaten kuluttaja-asiakastiedotuksesta ja julkaisuista.

Viestintäkonsultti Eija Manninen on siirtynyt Grey-ryhmän sisällä G2 Helsingistä GCI:n palvelukseen.

Ari Iskanius
Ari Iskanius

Hän on toiminut aikaisemmin XRSolutionin ja IIR Finland Oy:n toimitusjohtajana. Iskaniuksella on monipuolinen kokemus eri alan yritysten johto- ja konsulttitehtävistä.

GCI Finland Oy on aktiivisten ammattilaisten viestintätoimisto, joka tukee työllään ja toimintatavoillaan asiakkaittensa liiketoimintaa. Toimistolla on vahva näkemys viestinnän roolista ja merkityksestä yritysten menestymisessä. GCI keskittyy viestinnän suunnitteluun, lehdistötiedottamiseen ja markkinointia tukevaan viestintään.

GCI Finland Oy kuuluu GREY-ryhmään, joka on osa Salomaa Yhtiöitä, maamme suurinta markkinointiviestinnän yritysryhmittymää.