Tuloksellista mainontaa palkitsevan AdProfit 2005 -kilpailun palkinnot jaettiin Helsingissä 12. tammikuuta 2006. Kilpailuun osallistui yhteensä 51 työtä, joista 14 A-sarjaan ja 37 B-sarjaan. A-sarjassa (uutuustuotteet, palvelut, merkit ja yritykset) selviytyi voittajaksi Iittala Oy Ab Arabian KoKo – kokoa vapaasti -kampanja ja B-sarjassa (markkinoilla jo olevat tuotteet, palvelut, merkit ja yritykset) Saarioinen Oy:n ”Äitien tekemää ruokaa” -kampanja.

Molemmat voittajat saivat 16 820 euron suuruiset palkinnot jaettavaksi tiimin kesken.

Saarioisen palkittu kampanja
Saarioisen palkittu kampanja

Kunniamaininnan sai Alma Media Interactive Oy:n “autotalli.com – sinne ne vaihtoautot menneet on”.

Tasaväkinen kilpailu

Ylituomaristo piti kaikkia AdProfit-kilpailussa vuonna 2005 shortlistalle valittuja kampanjoita tasokkaina ja tuloksellisina. Merkittäviä tuloksia saatiin aikaan sekä vakiintuneille brändeille että uusissa lanseerauksissa. Voittajien valitseminen oli haasteellista, sillä monet mukana olleet työt täyttivät
voittajalle asetetut vaatimukset tavoitteisiin pääsyn puolesta, järjestäjät kertovat.

Kakkosetkin olisivat käyneet voittajiksi kilpailun kriteerien puolesta. Työt olivat idealtaan hyviä ja teknisesti onnistuneita.

A-SARJAN VOITTAJA

Iittala Oy Ab Arabia
KoKo – kokoa vapaasti

KoKo-lanseeraus edustaa perinteisen talon design-astioiden uutta
ostamiskonseptia. Kampanja puhutteli tavoiteltavaa kohderyhmää, nuoria tyylisensitiivisiä kaupunkilaisia ja hyödynsi heidän shoppailukiinnostustaan. Kampanjassa saavutettiin pienellä suunnittelubudjetilla merkittäviä tuloksia.

“KoKoismin” ansiot Arabian mielikuvan kehittämisessä modernina
astianvalmistajana ja uuden tyyppisenä kuluttajakonseptina ovat ylituomaristonmielestä huomattavat. KoKo-ajattelu pippuroi Arabian brändiä tuoreella tavalla nuorekkaaseen suuntaan.

Arabian kampanjan suunnitteli Suunnittelutoimisto Kirnauskis Oy. Työryhmän kokoonpano: Katarina Pettersson, Arabia Brand Manager; Susanna Grönblom, Arabia markkinointipäällikkö ja Ursula Blässar, markkinointijohtaja sekä Suunnittelutoimisto Kirnauskis Oy; Jaana Puhakka, AD, Merja Tynkkynen,
copywriter, Tuula Aula, projektipäällikkö, Isa Lindeblad, tuotanto-AD ja Sirkka Knuutila, toimitusjohtaja.

B-SARJAN VOITTAJA:

Saarioinen Oy: Äitien tekemää ruokaa

Saarioinen on saavuttanut kampanjallaan kaiken kaikkiaan loistavat tulokset. Niiden ohella ylituomaristo piti merkittävänä eines-käsitteen korvaamista myönteisemmällä kotiruuan konseptilla. ”Äitien tekemää ruokaa” katsottiin
poikkeuksellisen onnistuneeksi brändipositioinniksi. Sen avulla on saavutettu mahtavat huomioarvoluvut ja onnistuttu jäämään myönteisesti kuluttajien mieleen.

Yritys on selvästi ylpeä omista työntekijöistään ja tuo heitä esiin, mikä on samalla sekä hienoa sisäistä markkinointia että parantaa kampanjan uskottavuutta kuluttajille. Toteutus on kaikilta osiltaan tasokas.

Saarioinen Oy:n kampanjan suunnitteli Bob Helsinki Oy. Työryhmän kokoonpano: Saarioinen Oy; markkinointipäällikkö Ritva Mäenpää, markkinointijohtaja Jouni Mattila, tuotepäällikkö Riitta Jaakkola, tuotepäällikkö Päivi Pitkämäki ja
tuotepäällikkö Sanna Teinilä sekä Bob Helsinki Oy; projektijohtaja Jukka Kurttila, projektipäällikkö Minna Läntinen, AD Jon Granström, AD Samuli Harjunpää, copywriter Pertti Pällijeff, copywriter Kari Eilola ja copywriter Iina Merikallio.

YLITUOMARISTON KUNNIAMAININTA:

Alma Media Interactive Oy:
autotalli.com – sinne ne vaihtoautot menneet on

Voittajien lisäksi ylituomariston puheenjohtaja päätyi palkitsemaan Alma Media Interactive Oy:n kampanjan kunniamaininnalla. Kampanjan kunnianhimoisena
tavoitteena oli muuttaa kuluttajakäyttäytymistä ja tehdä autotalli.comista johtava vaihtoautojen internet-kauppapaikka. Ylituomaristo arvioi, että lopputulos eli autotalli.comin kävijämärän 74 prosentin kasvu oli huikea muutos
kuluttajakäyttäytymisessä.

Kampanja reagoi oikeaan aikaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja oli innovatiivinen. Television ja radion
massamediaominaisuuksien käytöllä ja yksinkertaisen luovalla ratkaisulla viesti iskostettiin nopeasti koko kansan tietoisuuteen.

Alma Media Interactiven kampanjan suunnitteli SEK & GREY Oy. Työryhmän kokoonpano: Alma Media Interactive Oy; Heikki Huttunen sekä SEK & GREY Oy; projektijohtaja Tuomas Kinnunen, projektisuunnittelija Seija Matikainen, projektijohtaja Simo Perälä, AD Risto Sihvo, projektisuunnittelija Reija Sojakka ja copywriter Juha Viljanen.

Moniportainen arviointiprosessi

Kilpailutöiden esikarsinnasta ja shortlistan valinnasta vastasi kolme esituomaristoa, jotka koostuivat markkinoijista, mainonnan suunnittelijoista sekä mediasuunnittelun, tutkimuksen, opetuksen ja medioiden edustajista.

Esituomarit arvioivat kilpailutyöt ottaen huomioon niiden strategian, toimenpiteet, budjetin ja tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tämän jälkeen TNS Gallup Oy tutki shortlistakampanjat kohderyhmää mahdollisimman hyvin
vastaavalla otoksella.

Kilpailun lopullisen ratkaisun teki ylituomaristo, jonka jäsenet olivat KTM Ulla Hakala/Turun Kauppakorkeakoulu, brändijohtaja Siru Heino, Oy Gustav Paulig Ab, kehitysjohtaja Topi Jurvanen/Consumer Compass – Kuluttajatieto Oy,
toimitusjohtaja Heikki Kauppila/BBDO Helsinki Oy, toimitusjohtaja Annukka Kivikari/Pool Media International Oy ja toimitusjohtaja Juha-Pekka Louhelainen, Oy Ruutunelonen Ab.

Ylituomariston puheenjohtajana toimi Suomen Suoramarkkinointiliiton puheenjohtaja, markkinointi- ja brändijohtaja Kaisu Holopainen, Tapiola-ryhmä.

Puheenjohtajina AdProfit -kilpailussa toimivat vuorovuosina kilpailun järjestävien tahojen edustajat.

AdProfit 2006

Seuraavaan AdProfit 2006 -kilpailuun voivat osallistua 15.7.2005 – 15.7.2006 välisenä aikana toteutetut työt.

AdProfit – toimivampaa mainontaa -kilpailun järjestäjät:

Aikakauslehtien Liitto, Mainostajien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Outdoor Finland -Suomen Ulkomainosliitto, Sanomalehtien Liitto, Suomen Televisioiden Liitto, Suomen Radioiden Liitto ja Suomen Suoramarkkinointiliitto