Toiseksi sijoittunut Lappeenranta on puolestaan parantanut voimakkaasti käyttäjätyytyväisyyttään. Se osallistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001 tutkimuksen, jolloin se vielä sijoittui käyttäjätyytyväisyydessä kuntien häntäpäähän silloisella sijoituksellaan 26.

Kuntien verkkosivujen käyttäjätyytyväisyysindeksien kymmenen kärjessä -lista 2005:

1. Oulu, 3,63
2. Lappeenranta, 3,61
3. Raisio, 3,56
4. Janakkala, 3,52
5. Järvenpää, 3,51
6. Kerava, 3,48
7. Laukaa, 3,47
7. Turku, 3,47
9. Jalasjärvi, 3,46
10. Rauma, 3,45

Tutkimusyhtiö iTEST Oy toteutti jo viidentenä vuonna peräkkäin vuotuisen Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksen. Tutkimuksella selvitetään kuntien verkkosivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista ja –viestinnästä.

Tutkimukseen on viitenä vuotena osallistunut yhteensä 77 kuntaa eri puolilta Suomea. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena kunkin kunnan verkkosivuston etusivulla ponnahdusikkunalla, josta johtavat linkit suomen-ja ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen.

Tänä vuonna tutkimukseen osallistui yhteensä 22 kuntaa. Kukin kunta sai toteuttaa tutkimuksen itse valitsemanaan ajankohtana; tutkimukset toteutettiin 18.4.-8.12. 2005 välisenä aikana. Kaikkiaan kyselyyn osallistui yhteensä 12 035 vastaajaa.

Tutkimuksessa sivujen käyttäjiltä tiedustellaan mm. heidän toiveitaan sivustojen kehittämisestä, sivujen käyttötottumuksia, sekä vastaajien demografisia taustamuuttujia.

Suurin mielenkiinto ehkä kuitenkin kohdistuu siihen, että tutkimuksessa esitetyn kysymyssarjan avulla voidaan laskea kunkin kunnan verkkosivuston käyttäjäkunnan ns. käyttäjätyytyväisyysindeksi; tämän indeksin avulla voidaan asettaa kuntien verkkosivut keskinäiseen järjestykseen sen mukaan, minkä kuntien verkkosivustojen käyttäjät ovat tyytyväisimpiä kunnan tarjoamiin verkkopalveluihin ja –viestintään.

iTEST Oy:n kehittämän käyttäjätyytyväisyysindeksin asteikko on 1-5; mitä lähempänä luku on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat verkkosivustoon.

Tänä vuonna kuntien verkkosivustojen keskimääräinen
käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,46. Vaihteluväli indekseillä oli
3,22-3,63.

Käyttäjät entistäkin kriittisempiä

Vaikka kunnat kehittävätkin jatkuvasti verkkopalvelujaan, on kuntien verkkosivujen käyttäjätyytyväisyydessä nähtävissä hienoinen laskeva trendi. Tämä nähdään, kun katsotaan tutkimuksessa saatujen käyttäjätyytyväisyysindeksien keskiarvot viideltä vuodelta:

2001: 3,53
2002: 3,51
2003: 3,48
2004: 3,46
2005: 3,46

Vaikka kuntien verkkopalvelut oletettavasti absoluuttisesti olisivatkin parempia kuin esim. vuonna 2001, on käyttäjien suhteellinen tyytyväisyys kuntien verkkopalveluihin hieman laskenut.

Ajankohtaiset asiat kiinnostavat

Alla olevasta taulukosta nähdään kultakin vuodelta viisi suosituinta asiaa, mitä käyttäjäkyselyn mukaan kuntien verkkosivuilta on tultu hakemaan
(kysymys: ”Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan?”). Kysymys esitetään valintakysymyksenä, ja vastausvaihtoehto ”ajankohtaisasiaa” oli mukana vasta vuoden 2002 kyselystä lähtien; sen jälkeen se on ollut joka vuosi suosituin hakukohde. ”Vapaa-aika ja harrastus/liikunta”, sekä ”kirjasto” ovat olleet joka vuosi kärkiviisikossa. ”Kartat” otettiin mukaan vastausvaihtoehdoksi vasta vuonna 2005, jolloin se ponkaisi heti
kolmanneksi tärkeimmäksi hakukohteeksi.

2005
1. ajankohtaisasiaa
2. kirjasto
3. kartat
4. asuminen ja rakentaminen kunnassa
5. vapaa-aika ja harrastus/liikunta

2004
1. ajankohtaisasiaa
2. kirjasto
3. vapaa-aika ja harrastus/liikunta
4. asuminen ja rakentaminen kunnassa
5. yhteystiedot

2003
1. ajankohtaisasiaa
2. kirjasto
3. asuminen ja rakentaminen kunnassa
4. vapaa-aika ja harrastus/liikunta
5. tapahtumakalenteri

2002
1. ajankohtaisasiaa
2. vapaa-aika ja harrastus/liikunta
3. koulutus
4. asuminen ja rakentaminen kunnassa
5. kirjasto

2001
1. vapaa-aika ja harrastus/liikunta
2. kirjasto
3. koulutus
4. tapahtumakalenteri
5. tietoa kunnan palveluista yleensä