Ääniradiotoimintaan tarkoitettuja taajuuksia koskeva suunnitelma on uudistettu. Valtioneuvosto hyväksyi uudistetun suunnitelman 5. tammikuuta.

Uudistettu suunnitelma on pohjana, kun kaupallisten radioiden toimilupakierros 16. tammikuuta käynnistyy. Liikenne- ja viestintäministeri Huovisen mukaan lupakierroksella tullaan kiinnittämään erityistä huomiota paikallisen radiotoiminnan kehittämiseen ja viestinnän monipuolisuuden lisäämiseen.

Nyt uudistetussa suunnitelmassa on lueteltu taajuudet, jotka lähivuosina ovat eri paikkakunnilla kaupallisen radiotoiminnan käytettävissä. Uudistetussa suunnitelmassa taajuudet on esitetty valtakunnallisina, osavaltakunnallisina sekä alueellisina ja paikallisina verkkoina. Yhden suurtehotaajuuksista koostuvan verkon lisäksi suunnitelmassa on varattu taajuudet viidelle pienemmillä lähetystehoilla toimivalle valtakunnalliselle verkolle ja neljälle osavaltakunnalliselle verkolle.