Graafinen joukkoviestintä on edelleen joukkoviestinnän suurin lohko. Sen kokonaisliikevaihto oli viime vuonna 2,7 miljardia euroa, mikä on noin 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003. Graafisen joukkoviestinnän sisällä suhteellisesti eniten kasvoivat ilmaislehtien markkinat, 6 prosenttia.

Sähköisen viestinnän kasvu nopeutui

Sähköinen joukkoviestintä kasvoi viime vuonna selvästi nopeammin kuin graafinen viestintä. Valtakunnallinen tv- ja radiotoiminta kasvoi 10 prosenttia. Kasvua selittävät sekä hyvä mainosvuosi että tv-maksun reipas korotus. Online-palveluiden markkinat kasvoivat yli kymmenen prosenttia, mutta osavaltakunnallisen ja paikallisen radiotoiminnan kasvu pysähtyi.

Tallenteissa dvd-myynnin kasvu jatkui (+35 %), vaikka kasvu on jo selvästi hidastunut pariin aiempaan vuoteen verrattuna. Muiden
tallenteiden ja elokuvateattereiden myynti taantui.

Sähköinen joukkoviestintä kasvatti vuonna 2004 osuuttaan
mediamarkkinoista prosenttiyksiköllä ja oli 21 prosenttia. Menettäjiä olivat tasapuolisesti sekä graafinen joukkoviestintä että tallenteet.

Vuosina 2000-2004 joukkoviestintämarkkinat kasvoivat nimellisesti 9 prosenttia, mutta reaalikasvu jäi vain 3 prosenttiin. Graafisen joukkoviestinnän osuus pieneni kaksi prosenttiyksikköä ja sähköisen joukkoviestinnän osuus kasvoi saman verran.