Suomessa oli vuonna 2003 välitetyistä sähköpostiviesteistä roskapostia arviolta 80 prosenttia ja tänä vuonna enää noin kolmannes. Roskapostin määrän väheneminen on osoitus siitä, että määrätietoisin toimin kyetään vaikuttamaan Internetin mukanaan tuomiin lieveilmiöhin, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen.

Huovinen otti vastaan tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunnan seurantaraportin 13. joulukuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt selvityksen Internetin käyttäjien suhtautumisesta tietoturva-asioihin. Sen mukaan suomalaiset ovat huolissaan kotikoneidensa tietoturvasta, mutta moni kokee osaamisensa riittämättömäksi. Internetin käyttäjistä 92 prosentilla on kotikoneellaan virustorjuntaohjelma. Palomuuri on asennettu 78 prosenttiin kotikoneista. Kuitenkin vain 39 prosenttia uskoo, että heidän omat tietoturvatietonsa ja -taitonsa ovat riittävät. Lähes joka toinen on osaamisestaan epävarma.

-Arjen tietoyhteiskunnan eteneminen edellyttää palveluilta turvallisuutta, helppokäyttöisyyttä ja edullisuutta, ministeri Huovinen peräänkuuluttaa. Tarkastelun painopistettä tuleekin muuttaa yhä enemmän käyttäjän tarpeiden ja osaamisen huomioon ottamiseen. Myös käyttäjien tietoturvatietoisuuden lisäämisessä on edettävä. Tässä kansallinen tietoturvapäivä onkin jo kahdesti onnistunut, toteaa Huovinen.

Kansallisen tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunnan vuoden 2005 painopisteitä ovat lisäksi olleet Viestintäviraston tietoturvatilannekuvan muodostaminen ja sähköisten palvelujen kehittäminen Luoti-ohjelmalla.