Viestinnän Keskusliiton puheenjohtaja, SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen vastustaa sosiaali- ja terveysministeriön suunnittelemia uusiarajoituksia alkoholimainontaan. Puheessaan liiton syyskokouksessa
Helsingissä Syrjänen luonnehti alkoholimainonnasta käydyssä keskustelussa käytettyjä perusteita asenteellisiksi ja tunneperäisiksi.

Syrjäsen mukaan alkoholimainonta ei ole viime vuosina lisääntynyt. Kulutuksen kasvu ei siis johdu mainonnasta, vaan muista syistä, kuten esim. tuonnista ja alkoholiveron alentamisesta. Kun alkoholin saatavuuteen tai hintoihin ei haluta puuttua, ainoaksi keinoksi osoittaa, että viranomaiset tekevät jotain, on jäänyt alkoholimainonnan rajoittaminen. Tätä yritetään siitä huolimatta, että mainonnan ja alkoholikulutuksen kasvun yhteyttä ei ole edes yritetty osoittaa. Kulutuksen nousuhan on tapahtunut pääasiallisesti niissä tuotteissa, joita ei edes saa mainostaa, hän sanoi.

-Monipuolinen ja rikas mediatarjonta on suuri lisäarvo, jonka
mediamainonta mahdollistaa. On koko yhteiskunnan etu, että maassamme tuotetaan monipuolisia ja korkealaatuisia viestinnän sisältöjä. Valtiovallan pitäisikin omilla toimillaan turvata se yhteiskunnallinen lisäarvo, minkä mediat toiminnallaan tuottavat. Mediamainonnan kilpailukykyä muihin markkinointimenetelmiin verrattuna ei saa lyhytnäköisesti heikentää, totesi Syrjänen.

Viestintä muuttuu

Syrjänen arvioi myös, että viestintä tulee kahden seuraavan vuosikymmenen aikana muuttumaan vähintään yhtä paljon kuin se on muuttunut kahden kuluneen vuosikymmenen aikana. Uusia järjestelmiä ja viestintäkonsepteja kehitetään. Markkinat ovat globaalit. Edellytyksenä menestymiselle on alan riittävä tutkimus- ja kehityspanostus.

Valtion tiede- ja teknologianeuvoston johdolla laaditaan kesäkuun loppuun mennessä kansallinen strategia kansainvälisesti kilpailukykyisten tieteen ja teknologian osaamiskeskittymien ja huippuyksiköiden synnyttämiseksi ja vahvistamiseksi.

-Olisiko Suomeen aiheellista muodostaa viestintäalueen monitieteinen osaamiskeskus, jonka lähtökohtana on viestintäalan näkökulma, mutta jossa tarvitaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, kysyi Hannu Syrjänen.