Viestintätoimisto Drumin toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi on nimitetty
KTM Mikko Siukosaari. Hän on toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana mainostoimisto DDB Helsingissä ja osakkaana markkinointitoimisto BOB Helsingissä.

VTK Tero Kekki on nimitetty viestinnän suunittelijaksi ja osakkaaksi. Kekki siirtyy Drumiin MTV3:n uutistoimituksesta, missä hän on työskennellyt toimittajana ja kirjeenvaihtajana sekä viimeiset
vuodet uutispäällikkönä.

VTM Mikko Koivulehto on nimitetty viestinnän suunnittelijaksi ja
osakkaaksi. Hän on toiminut aiemmin mainostoimisto Resultin
toimitusjohtajana ja copywriterinä sekä markkinointiviestinnän
kouluttajana.

Yhtiön perustaja MSc Anssi Siukosaari jatkaa yhtiössä vanhempana asiantuntijana.