Voimassa olevat kaupallisten radioiden toimiluvat päättyvät vuoden 2006 lopussa. Uudet toimiluvat tulevat hakuun jo tämän vuoden lopulla. Niistä päätetään ensi keväänä. Uudessa laissa toimiluvan ehdot on kirjattu aiempaa tarkemmin.

Taajuuksia kaupallisille radioille tulee jakoon joitakin kymmeniä enemmän kuin aikaisemmin. Helsingin seudulle ei tule lisää jaettavaa. Kaupallisista radioluvista 5–6 on valtakunnallisia.

Liikenne- ja viestintäministeriö on halunnut lakiin muutosta, koska tosiasiassa eräistä paikallisradioista on tullut valtakunnallisen ketjun osia, joilla ei ole paikallisradiolupaa. Jäljellä on vain asematunnus.

Suomen Radioiden liiton puheenjohtaja Leena Ryynänen on useaan otteeseen eri tiedotusvälineissa tyrmännyt uuden lain, koska se tuo Suomeen sata uutta työtöntä. Hänen mukaansa pienet paikallisradiot kiristyvien säännöksien takia eivät kykene toimimaan taloudellisesti ja uusi laki heikentää niiden toimintaedellytyksiä.