Liittokokoukseen osallistui 65% jäsenyrityksistä. Kokous oli kutsuttu koolle erityisesti kahden asian takia: liiton hallitus oli saanut epäluottamuslauseen ja samaan aikaan MTL:n hallitus tarvitsi valtuutuksen tehdä aiesopimus Viestintätoimistojen Liitto VTL:n yhdistymisestä MTL:ään.

Saatuaan jäsenistöltä luottamuslauseen MTL:n hallitus päätti erota siten, että osa hallituksen jäsenistä oli käytettävissä mahdollista uutta valintaa varten.

Kokouksessa ehdotettiin hallitukseen 14 jäsentä, joista valituksi tulivat seuraavat toimitusjohtajat:
Jari Pekka Rautamaa, Publicis Helsinki, joka valittiin uudeksi MTL:n hallituksen puheenjohtajaksi
Pekka Kivimaa, SEK&GREY, joka valittiin uudeksi MTL:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Juha Herranen, Aegis Media Finland (Carat ja Vizeum)
Heikki Kauppila, BBDO Helsinki
Bengt Lindstöm, Mediacom
Marko Parkkinen, Bob Helsinki
Varajäsenet (osallistuvat kokouksiin)
Janne Pöyhönen, Lahtinen&Mantere Saatchi&Saatchi
Pia Rautakorpi-Hannula, RNO Finland

Valinnan jälkeen MTL:n hallituksen puheenjohtajana vajaat kolme vuotta toiminut Jarmo ”Jakke” Seppälä kiitti johtamansa hallituksen puolesta jäsenistöä yhteistyöstä sekä MTL:n ylimääräistä kokousta rakentavasta ja aktiivisesta keskustelusta. Lisäksi hän totesi, että avoin keskustelu on tärkeää MTL:ssä myös tulevaisuudessa. Seuraajalleen Jakke Seppälä luovuttaa tehtävät perjantaina 2.12.2005.

Uusi puheenjohtaja J-P Rautamaa totesi, että alan kehittäminen ja ryhtiliike jatkuu MTL:n johdolla: on kehitettävää liiton tulevaisuuden strategiassa ja vaikkapa alan tavassa uutisoida asioita. Myös sääntömuutoksia valmistellaan maaliskuun MTL:n liittokokoukseen yhteistyössä Viestintätoimistojen liiton edustajien kanssa. MTL:n kokous antoi yhdistymissuunnitelmille vahvan kannatuksen valitsemalla hallituksen varajäseneksi RNO Finlandin toimitusjohtaja Pia Rautakorpi-Hannulan, hänen johtamansa yritys kuuluu myös VTL:n jäsenistöön.