Liitot ovat hyväksyttäneet yhdistymissuunnitelman jäsenistoillään. MTL sai neuvotteluvaltuudet eilen, VTL jo marraskuun alussa. Neuvotteluosapuolia edustavat hallituksen puheenjohtaja Jari-Pekka Rautamaa, Publicis Helsinki ja toimitusjohtaja Sinikka Virkkunen MTL:stä sekä hallituksen puheenjohtaja Kaija Langenskiöld ja hallituksen jäsen Jukka Aarnio VTL:stä.

Yhdistymispyrkimyksen syynä on synergiaetujen hakeminen ja neuvotteluasemien vahvistaminen suomalaisessa liike-elämässä. Toimialajärjestön edustavuuden parantuessa voidaan entistä paremmin varmistua markkinointiviestintäalan näkemysten huomioonottamisesta alaa koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

”Markkinointiviestinnän monipuolistuessa yritykset saattavat tällä hetkellä kuulua molempiin liittoihin. MTL tarjoaa jäsenyrityksilleen paljon palveluja, joita myös jotkut viestintätoimistot jo käyttävät ja suunnitelmien mukaan jatkossa VTL:n jäsenet voisivat myös käyttää. Tällaisia ovat tietopalvelun lisäksi esimerkiksi räätälöity koulutus tai rekrytointipalvelu. Lisäksi liiton laaja-alaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan tarvitaan yhä enemmän erikoistuneita asiantuntijoita. Asiakasyritysten kannalta verkottuminen on myös järkevää esimerkiksi yleisten sopimusmallien ja vaikkapa yhteistyökumppanin etsimisen kannalta”, sanoo MTL:n hallituksen puheenjohtaja J-P Rautamaa.

VTL:ssä uskotaan, että resurssien yhdistämisellä voidaan nykyistä paremmin vaikuttaa alan arvostukseen, koulutukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Viestintäpalvelujen ostaminen on suurelle osalle suomalaisia yrityksiä vielä vierasta.
”Uskomme, että toimimalla yhtenäisessä, koko alan voimat kokoavassa liitossa voimme selkeästi vaikuttaa parantavasti markkinointiviestinnän asemaan Suomessa sekä välillisesti suomalaisten yrityksen kilpailukykyyn maailmalla, sanoo VTL:n puheenjohtaja Kaija Langenskiöld.