Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt selvitykset teleyritysten ja poliisin tähänastisista vapaaehtoisista toimista sekä siitä, miten teleyritykset voidaan lainsäädännöllä velvoittaa estämään lapsipornon levittämistä. Selvitykset valmistuvat joulukuun puolivälissä.

-Selvityksiin perehdyttyäni päätän jatkotoimista. Joka tapauksessa on selvää, että jos mitään ei näytä tapahtuvan ilman lainsäädännöllisiä toimia, olen valmis ryhtymään esittämään lainmuutoksia, ministeri Huovinen sanoo.

Suomessa on tutkittu teleyritysten ja poliisin mahdollisuuksia
yhteistyössä vapaaehtoisesti estää pääsy ulkomailla ylläpidetyille
lapsipornosivuille. Ruotsissa ja Norjassa on tästä hyviä kokemuksia.

Suomessa teleyritykset ja poliisi katsovat kuitenkin, että
suodattamisessa olisi kyse katselun estämisestä, eikä lapsipornon
katselua ole missään pohjoismaassa kriminalisoitu. Suomalaiset
teleyritykset ovat myös todenneet, että Suomen oikeuskulttuuri
edellyttäisi lainsäädäntöä ennen suodatukseen ryhtymistä.

<>Kun liikenne ja viestintäministeriö, oikeusministeriö,
sisäasiainministeriö ja valtakunnansyyttäjän virasto arvioivat asiaa, huomioitiin, ettei perustuslaillista oikeutta sananvapauteen tule perusteettomasti rajoittaa. Lapsiporno on kuitenkin rikollista
materiaalia, jota säännellään muita rikoksia ankarammin. Levittämisen lisäksi myös lapsipornon hallussapito on kriminalisoitu, ministeri Huovinen muistutti.

Ministeri Huovinen nosti puheessaan esiin myös lasten vaaran joutua hyväksikäytön kohteiksi, kun he lähettävät tarkkoja henkilökohtaisia tietoja ja kuviaan Internetin palstoille.

-Onnistuneen tietoyhteiskuntapolitiikkaan kuuluu turvallisen Internetympäristön luominen lapsille. Tässä asiassa on vielä paljon työsarkaa, ministeri Huovinen totesi.

-Vanhempien vastuu lastensa mediakasvatuksessa on ensisijaisen tärkeää, mutta koulujen ja median vastuuta ei pidä aliarvioida.

Ministeri Huovinen kiitti puheessaan myös Pelastakaa Lapset ry:n
Nettivihje-palvelua, jonka avulla pyritään poistamaan rikollista ja
lapsille haitallista materiaalia Internetistä.