Sydänliiton tavoitteena on, että sydän- ja verisuonisairaudet eivät enää kahdenkymmenen vuoden kuluttua ole merkittävä kansanterveyden ongelma työikäisen väestön keskuudessa, vaan että ihmisten terveet ja toimintakykyiset elinvuodet lisääntyvät.

Paikallislehdistö arvostaa työtä, jota Sydänliitto piirijärjestöineen tekee ympäri maata. Paikallislehdistön mielestä Sydänliitto on onnistunut viestinnällään välittämään sanomaansa terveiden
elintapojen merkityksestä sydäntautien ehkäisyssä.

Paikallislehdistön Antti-patsaan myöntävät vuosittain Sanomalehtien Liiton paikallislehtineuvottelukunta, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy.

Paikallislehdistön Antti-patsaan saajat

1981Eduskunnan puhemies Johannes Virolainen
1982Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen johtaja Pentti Salmelin
1983Opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen
1984Liikenneministeri Matti Puhakka
1985Maaneuvos Paavo Pekkanen
1986Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Kristiina Suhonen
1987Suomen Punainen Risti
1988Puolustusvoimat
1989Arkkipiispa John Vikström
1990Suomen Kotiseutuliitto
1991Helsingin yliopiston rehtori Päiviö Tommila
1992Suomen kunnallisliiton viestintäpäällikkö Marjo Timonen
1993Veronmaksajain Keskusliitto
1994Suomen Yrittäjäin Keskusliitto
1995Mynämäen kunta
1996Paperinkeräys Oy
1997Jyväskylän yliopisto
1998Suomalaisen Työn Liitto
1999Marttaliitto
2000Mannerheimin Lastensuojeluliitto
2001Kirkon tiedotuskeskus
2002Suomen Sotaveteraaniliitto
2003Nuori Suomi ry.
2004Suomen Nuorisoseurojen Liitto
2005Suomen Sydänliitto ry.

Antti Lizeliusta muistellaan

Paikallislehdistö viettää vuotuista pr-päiväänsä Antinpäivää muistaen ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden, Suomenkielisten Tieto-Sanomien (1775–1776) kustantajan ja toimittajan, rovasti Antti Lizeliuksen elämäntyötä.

Paikallislehtien Liitto jakoi valtakunnallisen Antti-patsaan vuosina
1981–1992 tunnustuksena joko henkilölle tai yhteisölle.

Vuodesta 1993 lähtien valtakunnallisen Antti-patsaan ovat jakaneet Sanomalehtien Liiton paikallislehtineuvottelukunta, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy paikallislehdistön tunnustuksena yhteisölle, joka tiedottamisessaan ja markkinoinnissaan on ollut aktiivisesti yhteistyössä paikallislehdistön kanssa.