Mainosväestä 89 prosenttia katsoo kaupallisen radioalan
kehittyvän edelleen myönteiseen suuntaan. RAB Finland tilasi viidettä vuotta peräkkäin Taloustutkimus Oy:ltä tutkimuksen jolla selvitettiin mainostajien, mediatoimistojen ja mainostoimistojen palveluksessa työskentelevien henkilöiden mielipiteitä radiomainontaan liittyvissä kysymyksissä. Vastaajia oli yhteensä 200.

Vastaajat pitivät radiota sekä tavoittavana massamediana (79%
vastaajista) että tehokkaana kohderyhmämediana (70 %). Sopivana välineenä brändimainonnan toteuttamiseen radiota piti joka toinen vastaaja, taktisen mainonnan toteuttamiseen radion katsoi sopivan neljä viidestä vastaajasta.

Mediatoimistojen keskuudessa korostui muihin vastaajiin verrattuna mm. saatavilla olevan riittävän tutkimustiedon määrä (77 %) sekä radiomainonnan ostamisen ja hintavertailun helppous (60%).

Radiomainonnan suunnittelua piti haastavana ja kiinnostavana yhdeksän kymmenestä mainostoimistojen palveluksessa olevista vastaajista. Radiomainonnan tuotantoon arvioi käytettävän riittävästi rahaa ja aikaa 38 prosenttia tutkimukseen haastatelluista mainostoimistojen suunnittelijoista.

Radion ominaisuudet kunnossa – käyttö kasvaa hitaasti

Radiomainontaa käyttävien yritysten parissa radiomainonnan käytön syinä mainittiin useimmin kustannustehokkuus, tavoittavuus, nopeus ja sopivuus eri mediayhdistelmiin. Radio putosi suunnitelmista pois useimmiten budjetin leikkaamisen vuoksi tai radioon sopimattoman luovan ratkaisun vuoksi.

“Mielikuvatutkimus vahvistaa sen mikä markkinoilla nähdään: entiset toimintatavat ja uskomukset istuvat erittäin lujassa. Radiomainonnan vahvat ominaisuudet tunnetaan ja myös hyväksytään, mutta silti radiomainonnan käyttö lisääntyy hitaasti. Pieni media joutuu todistamaan kykynsä lukuisten argumenttien ja tutkimusten avulla – samalla kun suuretkin mediainvestoinnit esimerkiksi painetuissa medioissa hyväksytään niitä vakavasti kyseenalaistamatta”, arvioi RAB Finlandin toimitusjohtaja
Timo Savola.