YLElle annettujen tiukkojen taloustavoitteiden puitteissa yhtiö on
pyrkinyt käyttämään kaikki käytettävissä olevat keinot
irtisanomisten välttämiseksi, YLE kertoo tiedotteessaan.

Yleisradion hallintoneuvosto on 5.9.2005 hyväksynyt YLEn talouden tasapainottamisohjelman joka jatkuu vuoteen 2008. Tähän ohjelmaan sisältyy 100 – 200 henkilötyövuoden vähennystarve. Tänä syksynä käytävät yt-menettelyt ovat merkittävä osa talouden tasapainottamistoimia.

Torstaina 17.11. päättyneiden YLE Radio Suomen yt-neuvottelujen
lähtökohtana oli maakuntaradioissa vuoden 2006 alussa toteutettava toimintatavan muutos, jonka työvoiman tarvetta vähentävä vaikutus oli arviolta 40 henkilötyövuotta. Yt-menettelyn piirissä oli alussa noin 400 työntekijää, joista suoraan uusin tehtäviin sijoittui lähes 350 henkilöä.

Neuvotteluissa löydettiin 22 henkilön osalta yksilöllinen ratkaisu ja
tuotannollis-taloudellisin perustein jouduttiin irtisanomaan 18 henkilöä. Se, että yli puolet henkilövähennyksistä toteutettiin muuten kuin irtisanomisilla, osoittaa että työnantaja ei ole ollut joustamaton vaan käyttänyt kaikkia keinoja irtisanomisten välttämiseksi.

Talouden tasapainottamisen jälkeenkin vuonna 2008 YLE
tarjoaa yhä yli 3000 työpaikkaa.