Lehdet ovat luettavissa osoitteissa:
http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkkilehti.html ja
http://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/mallioikeuslehti.html