Markkinoilla kaikki on lopulta kuviteltua arvoa. Esimerkiksi tavallinen Ballograf-kynä, joka maksaa 20 euroa, tuottaa käytännössä yhtä paljon jälkeä kuin kuuluisa Mont Blanc, joka maksaa kuitenkin 250 euroa. Erona on vain se, että Mont Blancille on muodostettu korkeampi kuvitteellinen arvo.

Parhaan hyödyn markkinointi-tiedotuksesta (marketing publicity) saavat sellaiset yritykset, joiden tuotteet ovat vielä aika tuntemattomia. Tuote tai palvelu, jonka todellinen arvo jo huomattava, mutta markkinoilla ei vielä asiakas ymmärrä, mikä tuote on, kaipaa eniten oikeaa tiedotusta. Kuinka moni suomalainen teknologiafirma onkaan upottanut miljoonia euroja tuotekehitykseen ja tuloksena on syntynyt loistava tuote, jota kukaan ei kuitenkaan tajua ostaa tai sen hinta jää ala-arvoiseksi. Vika ei ole silloin missään muussa kuin yrityksen johdossa, jossa ei tajuta, että tuotteelle pitää luoda mielikuvaa markkinointi-tiedotuksen keinoin. Mainokset eivät auta, koska niillä vain tuetaan jo luotua mainetta.

Markkinointi-tiedotus on perinteisen markkinoinnin ja tiedotuksen (Public Relations) yhdistelmä, jonka keinot ovat muut kuin mainonnan käyttäminen, vaikka sanomaa levitetäänkin joukkotiedotusvälineiden ja webin kautta. Asiantuntija-artikkelien kirjoittaminen, asiakastestimoniaalit, lehdistötiedotteiden laatiminen ja laaja levittäminen uudesta tuotteesta niin painettuun mediaan kuin internettiin, rakentavat tuotteen julkisuutta lisäten sen arvoa eli hintaa. Nämä synnyttävät myös pohjaa myynnille. Myyntiväen on huomattavasti helpompaa tarjota sellaista tuotetta, jonka asiakkaat jo tuntevat muuta kautta kuin esitellä kaikki a:sta alkaen.

Markkinointi-tiedotusta käyttävät toki isot yrityksetkin, kuten Nokia tai Sony, jotka julkistavat tuotteensa jo kuukausia ennen kuin ne edes valmistuvat. On esimerkkejä, että mainontaan ei enää tarvitse sijoittaa mitään, kun media on jo kaiken aiheesta kertonut ja nostanut tuotteen arvon huippuunsa.

Brändin luominen on itse asiassa parhaimmillaan myös markkinointi-tiedotusta, Elliot sanoo. Hän korostaa, että ihmiset ovat kyllästyneitä mainoksiin, jotka suuntautuvat valtaosaltaan väärille henkilöille. Markkinointi-tiedotuksessa sanoma iskeytyy juuri tärkeään ja potentiaaliseen asiakaskuntaan median ja internetin monipuolisen tarjonnan kautta, hän sanoo.