Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä erovuoroisten Tuula Kallion (Dagmar) ja Daniel Tuorin (Ratkaisutoimisto King) tilalle. Äänestyksen jälkeen valituiksi tulivat Elina Koivumäki (Heinonen&Co) ja Eeva-Liisa Ylälahti (Heimo Consulting). MARKin hallituksessa jatkavat Siru Heino (Gustav Paulig Oy Ab), Arto Kämppi (Pohjola), Ulla Seppälä (Suomen Posti Oyj) ja Henrikki Tikkanen (Helsingin Kauppakorkeakoulu).

Syyskokous pidettiin 17. marraskuuta ravintola Lasipalatsissa Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2006. Lisäksi valittiin tilintarkastajat ja päätettiin ensi vuonna perittävistä jäsenmaksuista. Päätettiin myös liiton sääntöjen 4 §:n muuttamisesta siten, että uusia ainaisjäsenyyksiä ei enää myönnetä.

MARKin toiminnan juuri on Reklaamimiesten Kerho, joka perustettiin virallisesti 12.1.1928. Vuosien varrella on yhdistyksen nimi toiminnan kehittyessä muuttunut. Reklaamimiesten Kerhosta tuli 1930-luvun alussa Mainosmiesten Kerho heti sen jälkeen, kun suomenkieleen kilpailun jälkeen päätettiin ottaa käyttöön reklaami-sanan vastine mainos.

Naisilla on ollut aina MARKin toiminnassa tärkeä rooli. Niinpä vuonna 1936 tasa-arvon nimissä Mainosmiesten Kerhosta tuli Suomen Mainosyhdistys.

Ankarien sotavuosien jälkeen oli taas aika pohtia toiminnan kehittämistä ja yhdistyksen nimen kattavuutta. Uudeksi toiminnan aluetta paremmin kuvaavaksi nimeksi päätettiin vuonna 1950 Suomen Mainos- ja Myyntiyhdistys SMMY.

Markkinointiyhteisöön on aina kuulunut annos tunteitten paloa. Tämä näkyi myös SMMY:ssä. Lyhenne säilyi, mutta järjestys vaihtui eli vuonna 1956 päätettiin yhdistyksen nimeksi Suomen Myynti- ja Mainosyhdistys SMMY.

Markkinointi -käsitteen vakiinnuttua nykyiseen sisältöönsä päätettiin yhdistyksen nimeksi 1.1.1979 alkaen Suomen Markkinointiliitto, josta tuli ystävien kesken SML.

Vuonna 2003 otettiin käyttöön uusi virallinen nimemme MARK Suomen Markkinointiliitto.