Internet on yhä useamman tamperelaisen päivittäinen tieto- ja
palvelukanava. Tampereen kaupungin teettämän kyselyn mukaan 80 prosentilla tamperelaisista on internet käytössään. Kotikoneet
ja -yhteydet ovat lisääntyneet selvästi viime vuodesta, ja erityisen paljon on yleistynyt laajakaistayhteys modeemin kustannuksella.

Taloustutkimus Oy on kysynyt tamperelaisilta vuodesta 2000 lähtien eTampere-ohjelmaan liittyviä kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia. Ohjelman alkaessa internet-yhteys oli käytössä 65 prosentilla tamperelaisista. Viime vuodesta määrä ei ole enää kasvanut, vaan on asettunut 80 prosentin tasolle. Sen sijaan internetin käyttö on lisääntynyt selvästi: nyt 74 % ilmoittaa käyttävänsä nettiä päivittäin tai lähes päivittäin, viime vuonna vasta 68 prosenttia. Tampereen kaupungin sivuilla on käynyt 86 % internetin käyttäjistä.

Kotitietokoneita on hankittu kuluneen vuoden aikana ahkerasti. Tietokone on nyt kotona käytössä 80 prosentilla tamperelaisista, viime vuonna vasta 72 prosentilla. Internetin käyttäjistä 88 prosenttia käyttää nettiä kotona – viime vuonna osuus oli 77 ja vuonna 2000 vasta 59 prosenttia.

Laajakaista jo melkein jokaisella

Kodin nykyinen internet-yhteys on nyt 70-prosenttisesti ADSL, kun se viime vuonna oli vasta 47 prosentin verran. Samaan aikaan modeemiyhteydet ovat vähentyneet 31 prosentista vain yhdeksään. Kaapelimodeemia käyttää kymmenen prosenttia kotiyhteyksistä.

Miehet ovat kyselyn mukaan ahkerampia internetin käyttäjiä kuin naiset, mutta Tampereen kaupungin sivuilla naiset vierailevat vähän miehiä useammin. Kaupungin sivuilla on käynyt 86 prosenttia tamperelaisista internetin käyttäjistä, ja eniten käytetyt palvelut ovat bussiaikataulut, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvät tiedot, kirjastopalvelut sekä kartat.

Kun kysyttiin kiinnostuksen kohteita kaupungin verkkopalveluissa,
tapahtumatiedoista ilmoitti olevansa erittäin tai melko kiinnostunut 77 %, asiointipalveluista 64 %, päätöksistä 48 %, elämyksistä ja viihteestä 48 % ja osallistumisen mahdollisuuksista 43 % internetin käyttäjistä.

Tamperelaisia pyydettiin kyselyn aluksi kertomaan, missä kaupungin pitäisi keskittyä kehittämään palveluitaan. Vastaajista 35 % nimesi perinteiset palvelupisteet, 32 % internetin, 10 % yhteispalvelupisteet ja 9 % puhelinpalvelun ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi. Internetiä painottivat miehet enemmän kuin naiset ja nuoremmat enemmän kuin vanhemmat ikäluokat.

Sähköpostiosoite on käytössä 76 prosentilla tamperelaisista. Matkapuhelin on jo 97 prosentilla. Tietoteknistä koulutusta kaipaa edelleen 32 % tamperelaisista. Kaikkien tietoyhteiskunnan välineiden käyttö on kasvanut viime vuosina voimakkaimmin vanhimmissa ikäluokissa. Myös koulutustarpeet ovat suurimmat yli 50-vuotiailla ja alle 35-vuotiailla hyvin pienet.