Hän tulee työskentelemään samoissa tehtävissä Marco Mäkisen ja Esa Jääskeläisen kanssa.

Palvelu- ja rakenneuudistuksen tarkoituksena on tuoda GREY-ryhmän asiakkaiden käyttöön päivittäisestä suunnittelutyöstä irrallaan oleva objektiivinen kokonaisnäkemys. Strategiajohtajat tekevät läheistä yhteistyötä ryhmän kaikkien toimistojen ja asiakkuuksista vastaavien henkilöiden kanssa.

”Markkinoinnin täytyy olla tuloksellista ja mitattavaa. Asiakkaan menestyminen on olennainen onnistumisemme mittari. Olen toiminut pitkään markkinointiviestinnän ostajana eli asiakkaana sekä yksityisellä että julkisella puolella, joten tiedän, minkälaisten haasteiden kanssa yritykset toimivat ja mikä on markkinoinnin ja markkinointiviestinnän rooli tuossa kokonaisuudessa”, Ossi Backman sanoo.

Backmanilla on vahva osaaminen myynnistä ja markkinoinnista. Työura sisältää 80-luvulla mm. Familon-brändin myynti- ja markkinointivastuun Pohjoismaissa sekä julkisen sektorin kokemusta Kauppatalo Hanselissa, jossa Backman toimi markkinointijohtajana. 90-luvun lopulla Backman siirtyi mainostoimistomaailmaan, jossa hän työskenteli projektijohtajana ensin Taivaassa ja sitten PHS:ssä.

”Ossi Backman on johtanut tuloksellisesti merkittävien asiakkuuksien markkinointia ja markkinointiviestintää, joissa on käytetty laajasti eri markkinointiviestinnän keinoja. Hänellä on myös vahvaa näkemystä asiakkaiden palvelukokemusten kehittämisestä ja sisäisten prosessien tehostamisesta”, kertoo toimitusjohtaja Mirjami Mäkinen Salomaa Yhtiöstä.