Palkinnon perusteluissa todetaan, että Jukka Rossi on monipuolinen mediakasvattaja joka on jo vuosikymmeniä kehittänyt koulussaan menestyksellisesti sekä oppilaiden että kollegojensa mediataitoja.

Jukka Rossi
Jukka Rossi

Jukka Rossi on kiitettävästi hyödyntänyt oppitunneilla aikakauslehtiä oppimisen tukena ja oppilaiden mielenkiinnon herättäjänä. Jo 1980-luvulla hän veti Vehkalahden koulussa lehtikerhoa oppilaille.

Viestinnän oppilaat ovat toimittaneet Rossin johdolla koulun omaa aikakauslehteä nimeltä Jes. Lehti on nykyään luettavissa myös koulun verkkosivuilla. Jes-lehden myynnistä saaduilla tuloilla rahoitetaan aikakauslehtitilauksia oppilaiden käyttöön.

Aikakauslehdistön Mediakasvattajapalkinto on osa Aikakauslehtien Liiton Aikakauslehti opinnoissa -toimintaa, joka tukee nuorten medialukutaidon kehittämistä sekä myönteistä suhtautumista aikakauslehtiin. Toiminnan taustalla ovat tutkimukset nuorten lukemisesta ja median käytöstä sekä yhteistyö aikakauslehtikustantajien, opetushallinnon ja opettajajärjestöjen kanssa.

Puoli miljoonaa koululaista perehtyy aikakauslehtiin 15.11.

Koulujen Aikakauslehtipäivää vietetään 15.11. jo 10. kerran. Aikakauslehtipäivään osallistuu noin 70 prosenttia Suomen peruskouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Mukana tapahtumassa on lähes 500 000 nuorta opettajineen. Opettajat järjestävät teemapäivänä aikakauslehtien lukunurkkia ja erilaisia teematyöpajoja eri oppiaineissa. Aikakauslehti onkin vakiintunut olennaiseksi osaksi mediakasvatusta.

-Koululaisen ja opiskelijan viestintäympäristö on nyt monin tavoin erilainen kuin vuonna 1996, jolloin Aikakauslehtien Liitto ensimmäisen kerran järjesti valtakunnallisen Koulujen Aikakauslehtipäivän. Vuosittain on ilmestynyt jopa 30 uutta aikakauslehteä, ja valtaosalla niistä on myös sähköisiä palveluita. Erityisesti nuoret lukijat ovat löytäneet toisiaan täydentävät aikakauslehden ja netin, toteaa Aikakauslehtien Liiton toimitusjohtaja Matti Ahtomies.

Aikakauslehtien Liiton teettämän selvityksen mukaan aikakauslehtiä ja internetiä seurataan muun muassa silloin, kun halutaan tietoa ja virikkeitä harrastuksiin sekä taustatietoja uusista asioista ja ilmiöistä. Aikakauslehdet ja internet tyydyttävät nuorten tiedonjanoa monipuolisesti.

Aikakauslehtien Liitto sekä aikakauslehtien kustantajat ovat tuottaneet Aikakauslehtipäivää varten kouluille soveltuvia opetusmateriaaleja. Aineisto on luettavissa myös Aikakauslehti opinnoissa -verkkosivuilla www.aikakauslehdet.fi/opetus. Materiaalit ovat käytettävissä opetuksessa ympäri vuoden. Koulut ovat lisäksi saaneet päivää varten yhteensä yli 550 000 aikakauslehteä. Materiaalit ja aikakauslehtiniput ovat kouluille maksuttomia.

Aikakauslehtipäivän taustalla ovat Aikakauslehtien Liitto jäsenkustantajineen, Opetushallitus, Suomen Posti ja UPM-Kymmene.

Lue minut, uusi opas mediakasvattajalle

Aikakauslehtien Liiton julkaiseman ”Lue minut -aikakauslehtikirja. Mediakasvatusta opettajille” tavoitteena on antaa opettajille välineitä mediakasvatukseen aikakauslehtien näkökulmasta. Kirjan ovat kirjoittaneet äidinkielen opettaja Kaija Parko ja toimittaja Marketta Rentola.

Mediakasvatus on tullut sekä peruskoulujen että lukioiden opetussuun­nitelmiin vuonna 2004. Nyt julkaistu kirja tuo esille aikakauslehtien erityisluonteen mediana. Aineistona on käytetty Aikakauslehtien Liiton jäsenkustantajien julkaisemia lehtiä monelta eri aihealueelta.

Tämä aikakauslehtiopetuksen oppikirja esittelee aikakauslehtimedian luonnetta, tekemistä ja tekstilajeja havainnollisella ja tuoreella tavalla. Mallinnettujen tekstianalyysien avulla se opastaa lukemaan erilaisia aikakauslehtitekstejä ja näyttää, miten aikakauslehtiä ja aikakauslehtikirjoittamista voi hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. Kirjassa ehdotetaan kasvatuksellisia keskustelunaiheita sekä opastetaan myös mediakriittiseen näkökulmaan.

Perinteisten tekstilajien lisäksi Lue minut <>aikakauslehtikirja tutustuttaa opettajat aikakauslehtien nettipalvelujen teksti ja kuvamaailmaan.

Aikakauslehtien Liitto on julkaissut Lue minut -aikakauslehtikirjan osana Aikakauslehti opinnoissa -toimintaa. Tuotanto on rahoitettu aikakauslehtikustantajien saamilla kopiointikorvauksilla. Kirja on lähetetty kouluihin, opettajankoulutus­laitoksille, opettajajärjestöille sekä aikakauslehtikustantajien kouluyhteyshenkilöille.