Toimiluvan tavoitteena on luoda edellytykset uudenlaisten sisältöpalvelumarkkinoiden syntymiselle.

Hallitus haluaa aktiivisesti edistää uusien innovaatioiden syntymistä ja luoda hyviä edellytyksiä suomalaisille yrityksille, liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen sanoo.

“Tekninen kehitys on saapunut sopivaan vaiheeseen, eikä asiassa ole syytä vitkastella”, hän toteaa.

Hakuaika alkaa 14. marraskuuta. Luvan saava yritys vastaa lähetinverkosta ja kanavanipun hallinnoinnista.

Verkossa on tarkoitus tarjota palveluita, joita voidaan vastaanottaa matkaviestinlaitteilla ja esimerkiksi liikkeessä olevassa autossa. Tällaisia palveluita ovat mm. televisiotyyppiset ohjelmat, lyhyet videot ja pelit.

Kännykkätelevisiotoimintaa on testattu pääkaupunkiseudulla koeverkossa.

Valtioneuvosto myöntää toimiluvan enintään 20 vuodeksi kerrallaan. Kolme muuta digitaalista joukkoviestintäverkkoa ovat digitaalisten televisiolähetysten käytössä.

Toimilupaa hakevien on ilmoittauduttava liikenne- ja viestintäministeriölle 28. marraskuuta mennessä ja jätettävä varsinainen hakemuksensa viimeistään 31. tammikuuta 2006.