Tutkimukseen vastanneista miehistä 14 prosenttia kuuluu yrityksen ylimpään johtoon, naisista neljä prosenttia.

Aikakauslehtien Liiton Suomalaiseen Ammattilehtitutkimukseen (SAM) vastasi lähes 6000 ammatti- ja järjestölehden lukijaa. Tutkimuksessa oli mukana 32 erityyppistä ammatti- ja järjestölehteä, joista yli 70 prosenttia liittyi työhön. Ammatti- ja järjestölehtien lukijat arvostavat asiantuntevuutta, luotettavuutta ja ajankohtaisuutta.

Lukijat, jotka arvostavat asiatietoa panevat toisaalta paljon painoa myös pehmeille arvoille. Kaksi viidestä vastanneesta uskoo myös lisääntyvän tietomäärän hallitsemisen yhä vaikeammaksi. SAM-kyselyyn vastanneista 73 prosenttia piti ihmissuhteita elämän tärkeimpänä asiana. Yli 60 prosenttia vastaajista katsoi tarvitsevansa ihmissuhdetaitoja tulevaisuudessa aiempaa enemmän. Ihmissuhteet rakentuvat yli puolella haastatelluista yhä useammin vapaa-ajan kautta.

Dagmarin suunnittelupäällikkö Pirkka Aunola mukaan tulos ei ole yllättävä. ”Nykyisin mediat, ammatti- ja järjestölehdet mukaan lukien, joutuvat ottamaan huomioon ihmisten sosiaalisuuden tarpeen. Pelkkä tieto ei riitä. Ihmiset tarvitsevat myös suoria kontakteja asiantuntijoihin. Myös netin on täytynyt muuttua yksilömediasta yhteisömediaksi ja muihin samat arvot jakaviin ihmisiin.”, toteaa Aunola.

Ammattilehden nettisivut ovat tietolähde ja ostoskanava

Yli puolet kyselyyn vastaajista on käynyt internetissä hankkimassa lisätietoa lehden artikkelissa tai mainoksessa olleen www-osoitteen innoittamana. Jopa joka kymmenes on ostanut tuotteita tai palveluita löytämästään www-osoitteesta. Miehet ovat naisia ahkerampia lehden kotisivujen lukijoita sekä aktiivisempia tuotteiden ja palvelujen ostajia netin kautta.

Tietotekniikan sekä arkkitehtuuriin ja rakentamiseen liittyvien lehtien lukijat ovat aktiivisimpia netin käyttäjiä. Tietotekniikan lehtien lukijoista jopa 22 prosenttia on ostanut tuotteita tai palveluita www-sivujen kautta.

Tietoa omalta erikoisalueelta

Ammattilehdestä lukija löytää kootusti sellaista tietoa, jota ei muualta saa. Kaksi viidestä ilmoittaa saavansa lehdestä ajankohtaista, omaan alaan liittyvää informaatiota ja kolmannes saa konkreettisesti ideoita myös omaan työhön. Lehtiä säilytetään ja niihin palataan myöhemmin; keskimäärin 2,5 kertaa.

Oman ammattilehden lukemiseen käytetään aikaa keskimäärin 26 minuuttia, ja lehdestä haetaan ajankohtaista sekä luotettavaa tietoa alan asioista. Pisimpään viihdytään koti- ja puutarhatalouden lehtien (32 minuuttia) ja tietotekniikan lehtien (28 minuuttia) parissa.

Ammattilehtitutkimus jatkuu

Suomessa ilmestyy arviolta 2000 ammatti- ja järjestölehteä, joihin kuuluu sekä työhön että vapaa-aikaan liittyviä lehtiä. Aikakauslehtien Liiton tutkimustoimisto Rian Oy:llä teettämä laajin ammatti- ja järjestölehtiryhmän perustutkimuksen (SAM) kohderyhmänä olivat 32 ammatti- ja järjestölehden lukijat. Lehdet olivat kuudelta eri aihealueelta: terveys ja kasvatus, talouselämä, tietotekniikka, arkkitehtuuri ja rakentaminen, koti- ja puutarhatalous sekä muut ammatti- ja järjestölehdet. Tutkimukset tehtiin 24.8.2004 – 30.9.2005 internet-kyselynä. Ammatti- ja järjestölehtien tutkimustietokannan kartuttaminen jatkuu edelleen.