Alma Median painot ovat perustaneet yhteisen markkinointiketjun vastaamaan alan kilpailuun. Uutta palvelua markkinoidaan nimellä Alma Media Print. Alma Media Printin muodostavat kaikki konsernin neljä sanomalehtipainoa eli Tampere, Pori, Kajaani ja Rovaniemi.

Ketjusta löytyy kattavasti painoalan palveluita. Erityisesti tavoitellaan suurten painosten lehtiä ja mainospainotuotteita.

Jokaisella neljästä painotalosta on omia vahvuuksia ja painokoneet ovat erilaisia. Tampereen valtteina ovat sijainti, neliväritekniikka ja monipuolinen jälkikäsittely. Porissa on ns. hybridimahdollisuus, kun yksi painorata pystytään painamaan kiiltävälle paperille. Rovaniemen rotaatio on juuri uudistettu kokonaan neliväriseksi.

Tampere tähtää ensisijaisesti kustantajiin ja säännöllisesti ilmestyviin lehtiin, Pori mainospainotuotteisiin, Rovaniemi pohjoisen matkailuyrittäjiin ja Kajaani paikallislehtiin.

Pohjoismaiden markkinoita hoidetaan agentin kautta, ja myyntiyhteistyö Venäjälle on viritteillä.

Suomessa Alma Media Printin markkinoinnista vastaa Markku Lamberg, jolla on pitkä kokemus mainonnasta, markkinoinnista ja myynnistä. Hän toteutti vuosi sitten sukupolven vaihdoksen omistamassaan Media M1 -mainostoimistossa.

Alma Media Print on Sanomien jälkeen Suomen toiseksi suurin
sanomalehtipainojen ketju.