Liiton mukaan viestinnän merkitys yhteiskunnassa niin yritysten kuin julkishallinnon toiminnassa – korostuu entisestään.
Liiton kunniapuheenjohtajaksi nimitettiin Hill & Knowltonin hallituksen puheenjohtaja Kim Nyberg kiitoksena hänen monen vuosikymmenen uurastuksesta ja ansioistaan viestintäpalvelujen kehittäjänä Suomessa.

Ensi vuoden alussa aloittavaan uuteen hallitukseen valittiin jäseniksi Kim Nybergin lisäksi Jukka Aarnio Communicasta, Pertti Knuuttila Viestintä-Viisikosta, Pauli Komsi Eurofactsista sekä uusina jäseninä Jouni Heinonen Pohjoisrannasta ja Ulla-Maija Tamminen Promodesta.

VTL on pari viimeistä vuotta kehittänyt erilaisia koulutusohjelmia jäsenistönsä asiantuntemuksen ja ammattitaidon kehittämiseksi. Se on muun muassa luonut koulutusohjelmat viestintätoimiston johtamiseen ja viestinnän konsultointiin. Lisäksi 10 suomalaista viestintätoimistoa osallistuu pilotteina laatujärjestelmien kehittämisohjelmaan. Ensimmäiset toimistot auditoidaan vielä tämän vuoden kuluessa.

VTL linjasi kokouksessa toimintaansa. Jatkossa erilaiset viestintäfunktion arvon tunnetuksi tekemiseen ja toimialan edunvalvontaan liittyvät asiat korostuvat sen toiminnassa. Suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta on tärkeää, että kaikki vaikuttajat niin yrityksissä kuin organisaatioissa hallitsevat viestinnän muuttuneet lainalaisuudet.

-Globalisaatio, talousviestinnän tiukentuneet normit ja säädökset sekä vaatimus kaiken läpinäkyvyydestä ovat ajaneet yritykset aivan uudenlaiseen viestinnälliseen tilanteeseen. Viestintätoimistot voivat auttaa yrityksiä tässä uudessa tilanteessa, toteaa liiton puheenjohtaja Kaija Langenskiöld.

Viestintätoimistojen liitto ry (VTL) on Suomen viestintätoimistojen toimialajärjestö, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää jäsentensä osaamista ja ammattimaisuutta sekä rakentaa edelleen viestinnän asemaa yritysten ja yhteisöjen keskeisenä menestystekijänä. VTL osallistuu proaktiivisesti toimialaan liittyvään julkiseen keskusteluun sekä järjestön että jäsenistönsä voimin. VTL seuraa aktiivisesti alan kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan siihen Suomessa ja kansainvälisesti. VTL on ICCOn jäsen.