-Viestinnän tavoitteena on pitää Hakamäentien tienkäyttäjät, alueen kotitaloudet ja yritykset sekä media ajan tasalla hankkeen etenemisestä. On tärkeää, että muuttuvasta liikennetilanteesta sekä mahdollisista erityisjärjestelyistä kerrotaan hyvissä ajoin, viestintäkonsultti Kirsi Kettunen viestintätoimisto Pohjoisrannasta selvittää.

Hakamäentie on Helsingin poikittaisväylä, joka yhdistää säteittäiset pääväylät toisiinsa: lännessä Vihdintien, Mannerheimintien sekä Hämeenlinnan väylän ja idässä Tuusulantien jatkeen Mäkelänkadun.

-Hakamäentien keskeisen sijainnin takia kolmivuotisesta rakennusprojektista tulee viestinnän kannalta erittäin haastava. Valitsimme Viestintätoimisto Pohjoisrannan yhteistyökumppaniksemme erityisesti yrityksen kokonaisvaltaisen viestinnän osaamisen perusteella, projektipäällikkö Jukka Hietaniemi Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiristä kertoo.

Urakan aikana Vihdintieltä Mäkelänkadulle asti ulottuvalle osuudelle rakennetaan kaikkiaan neljä eritasoliittymää ja koko tieosuudesta tulee kaksikaistainen. Nykyisen Ruskeasuon risteyksen kohdalla tie sukeltaa 320 metriä pitkään tunneliin. Hankkeen myötä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus alueella parantuvat oleellisesti niin kevyen liikenteen kuin joukkoliikenteen ja henkilöliikenteenkin osalta.

Joulukuussa 2005 alkava rakennusurakka valmistuu syksyllä 2008. Tieosuus on avoinna liikenteelle koko projektin ajan.