Kulttuuriministeri Tanja Karpelan johdolla on valmisteltu vuosille 2005-2007 Lapset ja media -ohjelmaa, jolla vähennetään lapsille ja nuorille haitallisten internet-aineistojen ja mediaväkivallan vaikutuksia. Karpela käynnistää valmistelun, jolla luodaan teknisiä järjestelmiä estämään haitallisen aineiston jakelua internetissä.

Ohjelman toteutus on käynnistynyt vuoden 2005 aikana. Projektit rakentuvat laajaan yhteistyöhön. Toimijoina ovat opetusministeriön ja Opetushallituksen lisäksi muun muassa kunnat, kirjastot, sisällöntuottajat, lastensuojelujärjestöt ja
elokuva-alan toimijat.

Suomessa tarjolla olevien turvallisten sisältöjen valikointia edistävien teknisten järjestelmien toimivuutta tullaan arvioimaan. Kulttuuriministeri käynnistää välittömästi internetin lapsille ja nuorille haitallisia sisältöjä koskevia suodatin- ja estojärjestelmiä koskevan arviointityön. Jo nyt on yli sadassa kunnassa käytössä erilaisia suodatinjärjestelmiä.

Tavoitteena on helpottaa kuntien, koulujen, kirjastojen ja kotitalouksien järjestelmien valintoja tarjoamalla hankintaopastusta ja valistusta.

Kulttuuriministerin ehdotuksen mukaan Valtion elokuvatarkastamon toimintaa laajennetaan perinteisen elokuvatarkastuksen lisäksi mediakasvatukseen, tutkimukseen ja tiedotukseen.