Suomessa jo seitsemännen kerran järjestettävän Mainonnan Viikon Helsingin avajaispäivänä maanantaina 24.10. jaettiin huomionosoituksia sekä esitettiin näkemyksiä mainonnan roolista. Tampereelle Mainonnan Viikko siirtyy ensi viikolla ja Lahdessa on yksipäiväinen tapahtuma marraskuussa.

“Mainonta pyörittää taloutta monessa mielessä”, totesi avauspuheessaan Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Seppälä. Markkinointiviestinnällä on tärkeä merkitys pk-yritystenkin menestymisessä, sillä ilman markkinointia ei tänä päivänä voi menestyä. Lisäksi mainosala työllistää suoraan noin saman verran kuin esimerkiksi aikakauslehtiala, mutta lisäksi vaikutus moninkertaistuu, kun otetaan huomioon sekä yhteistyökumppaneiden työt että myös vaikutus medioihin. Joukkotiedotusvälineiden, mukaan lukien kirjat ja mainospainotuotteet, liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2003 noin 3,7 miljardia euroa.

Mainonta muodostaa joukkotiedotusvälineille merkittävän tulolähteen, sanomalehdillä n. 52%, aikakauslehdillä n. 27%. Televisiotoiminnan rahoituksestakin 40% tulee mainonnasta ja radiotoiminnassa 25%. Lisäksi on pelkästään mainonnan varassa toimivia viestimiä. Mainonta siis vaikuttaa työllisyyteen, mahdollistaa joukkoviestintää ja vahvistaa myös Suomen kilpailukykyä. Se lienee positiivinen asia, mutta onko mainonnasta haittaa? Alustuksiin ja keskusteluun mainonnan sisällön rajoista Mainonnan Viikolla on varattu koko tiistaipäivä. Mainonnan järjestää Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL yhteystyössä muiden järjestöjen, alan yritysten ja jäsenyritystensä kanssa. Mainonnan Viikon ohjelma maksutonta ja erityisen arvokasta on se, että korkeakoulujen ja oppilaitosten opettajat tuovat opiskelijaryhmiä, ryhmävarauksia viikon luennoille on jo yli 700 opiskelijalle.

MTL:n Matti Larres-tunnustuspalkinto Johanna Witickille, Mainostoimisto Rauta.

MTL jakaa vuosittain kannustusstipendin tasokkaan mainonnan suunnittelijalle, joka on yksin tai työryhmän jäsenenä saanut aikaan mainontaa, joka on sisällöllisesti, verbaalisesti tai visuaalisesti sellaista tasoa, että sen voidaan katsoa edesauttavan mainonnan ja sen tekemiseen liittyvän ammattitaidon kehittymistä ja olevan esimerkkinä muille mainonnan suunnittelijoille.

Tunnustuspalkinnon saaja Johanna Witick on opiskellut graafista suunnittelua kolme vuotta, käynyt kuvataidekoulua neljä vuotta ja käyttää mainonnankin suunnittelussa niin värikynää, öljyväriä kuin tietenkin päätään. Tämän nuoren suunnittelijan töistä on ehtinyt olla jo mainonnan näyttelykin esim. Design Forumissa ja Mainonnan Viikolla on esillä näyttelystä pieni osa. Graafinen suunnittelija Johanna Witickin työpaikka on Mainostoimisto
Rauta.

Miten muotoilu liittyy markkinointiin, valotti puheessaan Designjohtaja Antti Eklund SEK&GREY

Kaikkea sitä, millä ihminen voi tekemisellään vaikuttaa tehdäkseen asioista ja esineistä ymmärrettävämpiä, haluttavampia, erottuvampia tai tehokkaampia, voi pitää muotoiluna. Koska numeroilla tai teknologioilla on vaikea vaikuttaa tunteisiin, elämysten hallinta tekee muotoilusta ainutlaatuisen.

Muotoilun voi käsittää laajasti käyttäytymisen muotoiluna, joka pitää sisällään niin tuotteen, viestinnän, ympäristöjen kuin kulttuurinkin muotoilun. Niihin liittyviä prosesseja, ja sitä kautta esim. brändejä, voi hallita muotoilujohtamisprosesseilla. Omalla tekemisellämme voimme muotoilla arkea ympärillämme. Vaikka sitä, miten ymmärrettävää palvelu on ja kuinka helposti siihen pääsee käsiksi. Voimme myös vaikuttaa tuotteiden erottuvuuteen, haluttavuuteen, käytettävyyteen, tuotettavuuteen, logistiikkaan ja turvallisuuteen.

Strategisella muotoilulla ja innovaatioilla voidaan merkittävästi vaikuttaa markkinaosuuksiin, siksi sen tulisi olla yrityksen ylimmän johdon tärkeimpiä kiinnostuksenkohteita.

Vuoden Mediainnovaation sai Taloussanomat ja Taloussanomat 4M ­teema

MTL:n mediaryhmä antaa huomionosoituksen medialle tavoitteenaan tuoda esille sitä, että mediat voivat kehittyä ja kehittää kaupallisten viestien toimivuutta. Valinnan perusteluina mediaryhmä käyttää mm. seuraavaa: Uusi tapa ajatella, luovuus ja innovatiivisuus median käytössä. Tämä voi olla kokonaan uusi media tai uudenlainen tapa käyttää olemassa olevaa mediaa. Innovatiivisuus voi olla myös tavassa myydä mainostilaa, aikaa jne. Se voi olla yhtä hyvin uudenlainen muoto, yhdistelmä, hinnoittelutapa, innovatiivisia ratkaisuja on vaikea etukäteen määritellä.

MTL:n mediaryhmän puheenjohtaja Tuula Kallio, Dagmar Oy:stä luovutti Vuoden Mediainnovaatio-palkinnon Taloussanomat-lehdelle ja sen edustajille päätoimittaja Juhani Pekkalalle ja 4M-teeman tuottajalle Mari Paalosalolle. MTL.n mediaryhmän mielestä huomionarvoista on, että Taloussanomat on uudistunut niin sisällöltään kuin rakenteeltaankin. Lisäksi Taloussanomat on aktiivinen talousmedia, joka suhtautuu lähtökohtaisesti asiallisesti kaikkiin toimialoihin, myös markkinointiin, markkinointiviestintään ja mainontaan.

Erityisesti MTL:n mediaryhmä haluaa huomioida Taloussanomien 4M-teeman, jossa toimituksen aiheisiin paneutuminen on kunnioitettavan huolellista. Kun vuoropuhelu toimialan edustajien kanssa on avointa ja luotettavaa, syntyy parempaa sisältöä lehden lukijoille. Lisäksi toimiala arvostaa, että sen uutisia julkaistaan muinakin päivinä kuin vain ko. Teemasivuilla. Mediaympäristönä Taloussanomat on aktiivinen ja kehittyvä, ja lisäpalvelut kuten netti saattavat tulevaisuudessa tarjota uudenlaisia mainosmuotoja.

Mainosgraafikoksi opiskeleville kannustusta stipendein

Tämän vuoden Mainonnan Viikon tiimoilta järjestettiin Muotoilun Vuoden kunniaksi liikelahjaideakilpailu. Markkinointi-instituutin Mainosgraafikkokoulun toisen vuosikurssin opiskelijoiden työtä ohjasivat Tarja Hillman ja Esa Ojala. Töistä parhaat ovat esillä näyttelyssä. Asiantuntijatuomaristo, johon kuuluivat Björn Ekman MaMa ry:stä, Juha Pohjola, Evia Helsingistä, ja Antti Eklund SEK&GREY:stä valitsivat kannustusstipendin saajiksi seuraavat työt: Erno Bärlund YYA-kynä, joka on työnä erottuva, briefin elementit mukana, hienoa grafiikkaa. Täydellisessä hyödyttömyydessään viesti oikea. Tiina Nissinen Ystävä hädässä, jossa ajatus taustalla on hyvä ja idea kehityskelpoinen. Jere-Matti Järvinen MaMa avain
ja Mika Mannonen USBopener, joiden työt ovat ajan hengessä ja tuotekin on suhteellisen hyvä käyttöesine. Tuomas Naulapää Linnunpönttö, joka viestii terveellisiä, perhekeskeisiä arvoja. Lahjan muoto on yksinkertaisuudessaan häkellyttävä.

Parhaat oppilastyöt työt ovat esillä Mainonnan Viikon näyttelyssä, jossa on myös Kultajyvä-ilmoituskilpailun parhaat ilmoitukset sekä EFFIE Finland palkitut kampanjat 2005 sekä mm. Minimoi-korttisarjassa irti leikattavat huumorimielellä toteutetut Mainonnalta suojaavat pahviset silmälasit.

Vuoden 2005 yhteiskuntaviestintätekoja palkittiin

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys YVY on palkinnut vuoden yhteiskuntaviestintätekona Yleisradion Suomi liikkeelle -kampanjan. Toisen palkinnon jakoivat viranomaisten, yritysten ja järjestöjen yhteishanke Tietoturvapäivä sekä Helsingin Sanomien ja Suomen Mielenterveysseuran yhteiskampanja.

Vuoden yhteiskuntaviestintäteko, Suomi liikkeelle, on kampanja, jolla Yleisradio on haastanut kansalaiset liikkumaan ja lisäämään hyvinvointiaan. Aihe on ollut esillä lukuisissa ohjelmissa pitkin vuotta kaikilla Ylen tv- ja radiokanavilla sekä lisäksi erilaisissa paikallisissa tapahtumissa ja omassa nettiportaalissaan. Kansalaisia motivoimassa on lukuisia tv-kasvoja ja julkisuuden henkilöitä aina tasavallan huippua myöten.

Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta liikkuu terveyden kannalta liian vähän. Yhtiö on valjastanut mittavat resurssinsa tärkeän asian puolesta ja tavoittanut kampanjallaan koko Suomen kansan. Kansalaisen terveyden ja hyvän elämän edistäminen sopiikin tuomariston mukaan erittäin hyvin Ylen tehtävään julkisen palvelun yleisradioyhtiönä. Yhteistyökumppaneita kampanjassa ovat SLU, Suomen Latu, opetusministeriö, Opetushallitus ja UKK-instituutti.

Toisen palkinnon sai Tietoturvapäivä, julkishallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta internetin tietoturvauhista ja keinoista, joilla niiltä voitaisiin välttyä. Vuonna 2005 toista kertaa järjestetty Tietoturvapäivä kohdennettiin nyt erityisesti koululaisille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen. Nuorten huomiota kiinnitettiin hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla heidän omaan internetin käyttöönsä ja sen turvallisuuteen. Kouluissa annettavan tietoturvaopetuksen tueksi avattiin verkkopalvelu www.tietoturvakoulu.fi, joka on saanut erittäin myönteisen vastaanoton. Sivustosta on otettu mallia myös muiden maiden tietoturvapäivähankkeissa.

Tietoturvapäivä on tuomariston mukaan hieno esimerkki siitä, miten erilaiset organisaatiot voivat yhdistää voimansa tärkeän asian puolesta edistääkseen yhteistä hyvää. Hankkeessa ovat mukana Elisa, Finnet, F-Secure, Helsinki Televisio, Hewlett-Packard, liikenne- ja viestintäministeriö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Microsoft, Nokia, Nordea Pankki Suomi, Opetushallitus, opetusministeriö, Pelastakaa Lapset, Sonera, Suomen Kuntaliitto, TDC Song, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Tietoturva ry, Tietoyhteiskuntaohjelma ja Viestintävirasto. Toteutuksesta vastasivat Konsepti ja Everscreen.

Jaetun toisen palkinnon sai Helsingin Sanomien ja Suomen Mielenterveysseuran kampanja ”…jotta yhä useammalla suomalaisella olisi hyvä mieli”. Helsingin Sanomat on nostanut esille tärkeitä asioita paitsi toimituksellisesti myös markkinoinnin keinoin. Jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin lehti tarttui yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa kuuden erilaisen ilmoituksen kokonaisuudella, jossa kehotetaan meitä olemaan armollisia itsellemme arkipäivän haasteissa. Lisäksi toteutettiin tapahtumapäivä Sanomatalossa Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2004.

Kampanja sai erittäin runsaasti palautetta ja sai aikaan keskustelua tärkeästä asiasta. Mainostoimisto Hasan & Partnersin suunnittelemia ilmoituksia kerättiin huoneen tauluiksi ja lukijoiden pyynnöstä niistä tehtiin myös julisteita. Lisäksi valmistetut hyvän mielen postikortit haluttiin säästää talteen.

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys YVY järjesti Vuoden yhteiskuntaviestintäteko -kilpailun seitsemännen kerran. Kilpailun tavoitteena on korostaa viestinnän merkitystä yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden toteuttamisessa. Samalla tuodaan esille yhteiskuntaviestinnän moninaiset keinot virittää keskustelua yhteiskunnalle ja kansalaisille tärkeistä asioista. Arviointiperusteita ovat yleishyödyllisyys, viestin virittävyys, kohderyhmien tavoittaminen sekä toteutuksen kiinnostavuus. Tärkeää on myös vaikuttavuus sekä suunnittelun ja toteutuksen huolellisuus.

Marko Parkkisesta Mainonnan Monitaho

Mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnittelijat MAT ry:n arvostettu Mainonnan Monitaho ­tunnustus on tänä vuonna myönnetty Markkinointitoimisto Bob Helsingin hallituksen puheenjohtaja Marko Parkkiselle ansioistaan
markkinointiviestinnän toimintaedellytysten kasvattamisessa.

Marko Parkkinen (34) valmistui diplomi-insinööriksi ja täydensi opintojaan kaupallisella BBA-tutkinnolla. Työuransa hän aloitti Imatran Voimassa insinööritöillä ja siirtyi vuonna 1996 mainostoimisto McCann Helsingin palvelukseen. Parin työvuoden jälkeen hän siirtyi mainostoimisto Euro RSCG:n palvelukseen ja toimi siellä eri tehtävissä, viimeksi toimitusjohtajana.

Vuonna 2002 Marko Parkkinen perusti markkinointitoimisto Bob Helsingin yhdessä Kari Eilolan, Anu Igonin, Jon Granströmin, Jukka Kurttilan ja Petri Pesosen kanssa. Toimitusjohtajan tehtävät hän luovutti äskettäin *Mika
Sarimolle* ja on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Bob Helsinkiin on kuluneen vuoden aikana perustettu kaksi osakasyhtiötä: mediatoimisto Toinen ja myynnin konsultointiyhtiö Suomen Myyntikonttori.

Bob Helsinki on kehittänyt mainostoimistolaskutukseen tulospalkkioon perustuvan laskutusmallin, jossa mainostoimiston tekemien toimenpiteiden hyöty asiakkaan liiketoiminnalle voidaan mitata ja muodostaa perusta markkinointitoimenpiteille. Markkinointitoimisto Bob Helsinki teki viime vuonna 4,6 miljoonan euron myyntikatteen kolmenkymmenen bobin voimin. Toimiston kasvu on ollut selvästi voimakkainta alalla ja liiketoiminnan tulos omaa luokkaansa.

Marko Parkkinen on halutuimpia esiintyjiä mainosalan eri tilaisuuksissa. Hän on avoimesti esitellyt visioitaan, joista koko ala on hyötynyt.

Marko Parkkinen harrastaa urheilua, shakkia ja lukemista. Hän toimii hallituksen jäsenenä Gummerus Oy:ssä, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:ssä ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksessä.

MAT ry on jakanut Mainonnan Monitaho-palkintoja vuodesta 1967 lähtien. Tällä vuosituhannella palkinnon ovat saaneet Ami Hasan, Marja Ukkonen, Kalervo Peltonen, Hannu Konttinen ja Pentti Teirikari. Marko Parkkinen on kaikkien aikojen nuorin Mainonnan Monitaho-palkinnon saaja.