Kansalaiset voivat halutessaan rajoittaa alkoholin mainontaa
asuinympäristössään. Tästä on kokemuksia Tampereelta, jossa raittiusseura on kyseenalaistanut esimerkiksi siiderimainokset linja-autoissa.

Erityisohjaaja Aulikki Otranen kertoo, että Tampereen raittiusseura on vienyt alkoholin markkinointikysymyksiä Tuotevalvontakeskukseen Raittius- ja päihdeasiain neuvottelukunnan kautta. Tästä seurasi, että alkoholimainonta loppui muun muassa bussien sisätiloissa.

“Tuotevalvontakeskus onkin hyvä pitää mielessä toimivana keinona vaikuttaa kunnan alueella alkoholin mainontaan. Uskoisin, että nyt kovin moni tavallinen kuntalainen ei tiedä, mihin voi ottaa yhteyttä, jos törmää omasta mielestään arveluttavaan mainontaan. Tampereen alueella Raittius- ja päihdeasiain neuvottelukunta kiinnittää jatkossakin huomiota mainontaan ja antaa tarvittaessa lausunnon tai tekee kyselyn mahdollisista epäkohdista”, Otranen kertoo.

Hänen mukaansa lainsäädäntö ei anna kovinkaan paljon
mahdollisuuksia vaikuttamiseen, vaan keinot löytyvät esimerkiksi
kunnan omistajapolitiikan kautta: Millaisiin tilaisuuksiin kunta
tilojaan ja torejaan vuokraa ja millaisilla ehdoilla? Saako kunnan
omistamissa tiloissa mainostaa alkoholia? Saako kaduilla seisottaa
erilaisia kylttejä, joissa mainostetaan milloin mitäkin happy hour
-tarjousta?

Tulevaisuudessa Tampereella on tarkoituksena kehittää välineitä
kansalaisvaikuttamisen edistämiseksi. Pyrkimys ei ole toimia siten, että yksittäinen soraääni estäisi anniskeluluvan myöntämisen vaan siten, että myös tavallisen ihmisen ääntä kuultaisiin alkoholiasioissa entistä paremmin.

Tarkoituksena on aloittaa kokeilu, jossa alueella toimivien verkostojen kautta saataisiin mielipiteet ja myös epäkohdat aiempaa paremmin esiin.