.

Yritysjohtajista 78 prosenttia toteaa, että luotettavuuskysymykset tulevat yhä merkittävimmiksi, ja 80 prosenttia uskoo, että ammattimaisen tiedotustoiminnan kysyntä kasvaa ja 65 prosenttia arvelee ammattimaisten tiedottajien tarpeen lisääntyvän.

Tiedotusjohtajista 80 prosenttia osallistuu johtoryhmään, mikä lisääntyy seitsemällä prosentilla viidessä vuodessa. Etusijalle nousevia tehtäviä ovat tavaramerkkiasiast, suhdetoiminta ja tiedotusstrategioiden kehittäminen. Aikaisempaan verrattuna toimitusjohtajat korostavat nyt enemmän tiedottajan työssä tavaramerkkiasioita ja luotettavuuskysymyksiä sekä osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen.

Tutkimukseen osallistuvista puolet oli yksityiseltä ja puolet julkiselta sektorilta.

Tutkimuksen on teettänyt Sveriges Informationsförening, jossa on 4500 jäsentä. Yhdistys on toiminut 55 vuotta.