<>Kotimaisuus on tärkeää hyvin monenlaisten yritysten näkökulmasta. Kun merkki syntyi 40 vuotta sitten, liitettiin se useimmin teolliseen tuotteeseen. Nykyisin Avainlippua käyttävät niin pienet kuin suuret toimijat, jotka tuottavat ja valmistavat mitä moninaisimpia asioita operaattoripalveluista kemiallisiin yhdisteisiin ja taidekäsitöistä musiikkiin, sanoo Avainlipun käyttöoikeuksia valvovan alkuperämerkkitoimikunnan puheenjohtaja, kauppa ja teollisuusministeriön neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen.

Avainlippu sopii monelle

Avainlipulla on kaksi tärkeää tehtävää: toisaalta se auttaa kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja ja toisaalta yrityksiä tuomaan esille tuotteidensa tai palveluidensa kotimaisen alkuperän, joka merkitsee kuluttajille laatua ja luotettavuutta. Merkin on oltava jatkossakin vetovoimainen, luotettava ja myönteisiä tunteita herättävä niin kuluttajien kuin yritysten näkökulmasta.

-Maailma on muuttunut melkoisesti Avainlipun olemassaoloaikana, ja alkuperämerkkitoimikunta kohtaa jatkuvasti uudenlaisia Avainlipun hakijoita. Kotimaisuus halutaan tuoda esiin paitsi tuotteiden, yhä useammin myös palveluiden yhteydessä. Lisäksi tuotetta ja palvelua voi olla hankalaa erottaa toisistaan, eikä esimerkiksi palvelun alkuperän osoittaminen ole aina ihan yksinkertaista, toteaa Lehtonen.

Avainlipun myöntämisperusteita tarkistettiin viimeksi syksyllä 2004, jolloin myös palveluyritykset otettiin huomioon aiempaa selkeämmin. Avainlipun käyttöoikeuden myöntämiseen palveluille vaikuttavat muun maussa omistuspohja, pääkonttorin sijainti, palvelukonseptin alkuperä, suomalainen suunnittelu ja/tai tuotekehitys, työllistävyys Suomessa sekä yhteiskuntavastuullinen toiminta.

Sääntömuutoksen ansiosta Avainlippua voi nykyisin käyttää myös yrityskuvaviestinnässä ja brändimainonnassa, mikäli vähintään 75 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee Avainlippu-tuotteista. Aiemmin Avainlippua sai käyttää ainoastaan sen tuotteen tai palvelun yhteydessä, jolle merkki oli myönnetty.

Varma merkki korkeasta kotimaisuusasteesta

Avainlippu-tuotteiden keskimääräinen kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia. Merkin käyttöoikeutta haetaan Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunnalta. Käyttöoikeus myönnetään aina tuotteelle tai palvelulle, ei yritykselle tai yhteisölle, ja sen voi saada korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Avainlipun myöntämisessä huomioidaan kaikki ne kustannukset, jotka syntyvät ennen kuin tuote on lähtövalmiina tehtaan portilla. Näiden perusteella tuotteelle lasketaan kotimaisuusaste. Palveluiden kohdalla alkuperämerkkitoimikunta ottaa huomioon myös ns. subjektiivisen suomalaisuuden eli miettii, mielletäänkö palvelu suomalaiseksi vai ei.