Sopimuksen piiriin kuuluvat Helian julkaisusarjojen painettavat tai
elektroniset osajulkaisut sekä muut erikseen sovittavat
yhteistyöhankkeet. Edita voi toimia näiden julkaisujen osalta joko
kustantajana tai ainoastaan julkaisujen markkinoijana ja myyjänä.

-Editassa Helian kanssa tehty sopimus nähdään mahdollisuutena
luottamukselliseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön, erityisesti
oppikirjatuotantomme kehittämiseksi. Yhteistä julkaisutoimintaa
suunnitellaan säännöllisin väliajoin koolle kutsuttavissa
asiantuntijatapaamisissa, kertoo toimitusjohtaja Timo Lepistö
Editasta.

-Yhteistyössä pyrimme kartoittamaan myös ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön ja eri aineryhmien oppimateriaalitarpeita ja samalla toivottavasti lisäämme aineopettajiemme kiinnostusta osallistua oppikirjojen tuottamiseen, kommentoi rehtori Ritva Laakso-Manninen.