Osana tekijänoikeuslain jatkuvaa uudistamista päivitetään lainsäädäntöä nyt digitaalisen ympäristön ja verkkoympäristön erityiskysymysten osalta.

Lakiuudistuksella saatetaan kansallisesti voimaan vuonna 2001 annetun tekijänoikeusdirektiivin edellyttämät muutok­set.

Opetusministeriön tiedotteen mukaan lakiuudistukseen sisältyy myös puhtaasti kansallisia lainsäädäntöratkaisuja, kuten piraattitallenteiden yksityisen maahantuonnin kieltäminen.

Tekijänoikeuslain lähtökohtana on luovan työn suojaaminen sen kaikissa ilmenemismuo­doissa. Oikeuksien vastapainoksi lakiin sisältyy teosten käytön mahdollistavia ja käyttö­lupien hankintaa helpottavia säännöksiä.

Tiedostojen jakelu internetissä ilman lupaa on kiellettyä. Vaikka jakelu ei tapahtuisikaan ansiotarkoituksessa, voidaan tekijänoikeutta loukkaavasta toiminnasta rangaista tekijän­oikeusrikoksena, jos laiton toiminta on omiaan aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa oikeudenhaltijalle.

Kuluttajien oma kopiointi yksityiseen käyttöön sallitaan edelleen. Täysin vapaasti aineis­toa saa kopioida yksityiseen käyttöön, jos aineisto on laillisesti saatettu yleisön saataville ja jollei tekninen suojaus estä kopiointia. Laittomien aineistojen imurointi eli lataaminen internetistä omalle koneelle tulee kielletyksi. Kun kopiointi laittomasta lähteestä tapahtuu yksityiseen käyttöön, ei kopioinnista rangaista. Kopiointi voi kuitenkin johtaa korvauksiin, jos kopioija on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää aineiston laittomuudesta. Tieto­koneohjelmasta saa entiseen tapaan tehdä varmuuskopion.

Tallenteessa mahdollisesti olevaa kopiosuojausta ei saa purkaa kopion tekemistä varten. Teknisen suojauksen saa kuitenkin purkaa saadakseen cd-levyn kuultavaksi tai dvd-levyn nähtäväksi.

Teoskappaleiden edelleen levittämistä koskevat säännökset muuttuvat. Teoksen kappa­leen edelleen levittäminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on sallittua vain, jos kyseisen kappaleen ensimmäinen myynti tai muu pysyvä luovutus Euroopan talousalueella on tapahtunut tekijän suostumuksella. ETA-alueen ulkopuolelta ennen lain voimaantuloa myytäväksi hankitut teoskappaleet saa myydä myös lain voimaantulon jälkeen.

Yksityiskäyttöön hankitun teoskappaleen, samoin kuin arkiston, kirjaston ja museon kokoelmissa olevan teoskappaleen saa levittää edelleen riippumatta siitä, mistä päin maailmaa se on hankittu. Mahdollisuus tuoda omaan käyttöönsä levyjä, kirjoja ja sarja­kuvalehtiä EU:n ulkopuolelta säilyy näin ollen ennallaan
.
Tekijöiden taloudelliset oikeudet järjestellään uudelleen. Oikeuksien määrittelyssä ote­taan huomioon aineistojen uudet välitystekniikat sekä tietoverkkoympäristön ja sähköisen kaupankäynnin tilanteet: aineistojen jakelu tietoverkkojen välityksellä kuuluu tekijöiden yksinoikeuden (oikeus päättää sekä teoksensa käyttömuodoista että ehdoista) piiriin. Oikeus määrätä tilauspohjaisesta välittämisestä säädetään myös esittäville taiteilijoille (muusikot, näyttelijät jne.), äänite- ja elokuvatuottajille, radio- ja televisioyrityksille sekä valokuvaajille.

Teosten käyttölupien hankintaa massaluonteisten käytön tilanteissa helpotetaan uusilla sopimuslisenssisäännöksillä. Mahdolliseksi tulee esimerkiksi sopiminen tekijöitä edusta­van järjestön kanssa aineiston digitaalisesta käytöstä opetuksessa.

Suojatun aineiston käyttö arkistojen, kirjastojen ja museoiden sisäisiä käyttötarpeita, kuten aineiston säilyttämistä, teknistä uudistamista ja turvaamista varten sallitaan kaikkia tekniikkoja käyttäen. Myös kokoelma-aineistojen käyttö laitoksen tiloissa tietokonepäät­teillä tulee mahdolliseksi

Laista saa lisätietoja opetusministeriöstä: – johtaja Jukka Liedes, puh. (09) 160 77481 – hallitusneuvos Jorma Waldén, puh. (09) 160 77384