Sanomalehtien Liitto teetti tutkimuksen, jossa se selvitti nuorten aikuisten mediankäyttöä. Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy, joka haastatteli yli 1200 nuorta, 25-35-vuotiasta aikuista.

Sanomalehtiin käytetty aika pieni verrattuna muihin medioihin

Sanomalehteä nuoret aikuiset lukevat arkisin noin 19 minuuttia.
Viikonloppuisin lehdenlukuun käytetään selkeästi enemmän aikaa.
Lauantaisin sanomalehteä luetaan keskimäärin 25 minuuttia ja sunnuntaisin 29 minuuttia.

Television seuraamiseen vastaava ikäryhmä Finnpanelin mukaan käyttää 135 minuuttia. Radiota keskiverto suomalainen kuuntelee noin 200 minuuttia päivässä.

Nuoria aikuisia kiinnostaa paikallisuutiset ja vapaa-aika

Nuoret aikuiset lukevat säännöllisimmin sanomalehdistä oman paikkakunnan uutisia ja kotimaan uutisia. Seuraavaksi useimmin luetaan rikos- ja onnettomuusuutisia, radio- ja televisio-ohjelmatietoja ulkomaanuutisia sekä viihteellisiä juttuja.

Ulko- ja kotimaan uutisia käsitellään 25–35-vuotiaitten nuorten mielestä sanomalehdissä sopivan paljon. Palstatilaa toivotaan jonkin verran lisää paikallisuutiselle ja vapaa-ajan jutuille.

Nuoret aikuiset luottavat tiedotusvälineistä eniten televisioon ja sanomalehteen. Televisiota pitää luotettavimpana 47 prosenttia vastaajista, sanomalehteä 44 prosenttia, radiota 14 prosenttia ja Internetiä kahdeksan prosenttia vastaajista.

Noin puolet nuorista aikuisista uskoo sanomalehden voimaan

Tutkimuksessa esitettiin myös joitakin sanomalehteen liittyviä väittämiä. Vastausten mukaan sanomalehti antaa tietoa asioista, joista on yleisesti hyvä tietää ja sanomalehti sisältää ajankohtaista tietoa päivittäin. Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että perinteinen sanomalehti on pystynyt säilyttämään asemansa viime vuosina uusien medioiden rinnalla.

Yli 80 prosenttia nyt lehteä tilaavista vastaajista aikoo myös tulevaisuudessa varmasti tai ainakin todennäköisesti jatkaa lehden tilaamista. Lisäksi sanomalehtien verkkolehtiä lukee kolmannes nuorista aikuisista. Iltapäivälehtiä lukee heistä kolme neljäsosaa.