ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n toukokuussa nimitetty toiminnanjohtaja FK Elina Melgin ottaa oman toimensa ohella vastaan myös Procom Oy koulutusyhtiön toimitusjohtajan tehtävät 1.10.2005 alkaen.

Elina Melgin
Elina Melgin

ProComin ja Viestintätoimistojen liiton omistaman yrityksen perustajaksi reilu vuosi sitten kutsuttu Fil.lis., toimitusjohtaja Helena Lemminkäinen siirtyy koulutusyhtiön kehittämiskonsultiksi.

“Toimitusjohtajuuden siirto Viestinnän ammattilaiset ry:n toiminnanjohtajalle tapahtuu liiton johtokunnan ja Oy:n hallituksen tekemän ennakkosuunnitelman mukaisesti”, sanoo Procom Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Vuori. “Alan tutkimustyöhön keskittyvä Helena Lemminkäinen jatkaa saumatonta yhteistyötä koulutuksen linjanvetojen ja sisällön suunnittelijana sekä asiantuntijana Procom Oy:ssä”.