Aikakauslehtien Liiton tutkimustoimisto Rian Oy:llä teettämä tutkimus selvitti suomalaisten suhtautumista yleensä asiakaslehtiin sekä niiden merkitystä asiakasviestinnän kanavana. Lehtien vaikuttavuutta kuvaa se, että levikiltään viisi suurinta aikakauslehteä ovat asiakaslehtiä.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 68 suomenkielistä ja säännöllisesti ilmestyvää kuluttaja-asiakaslehteä. Lehtien aihealueet olivat autoilu, elintarvikkeet, energia ja asuminen, finanssi, kauppa, matkailu, telekommunikaatio sekä hyvinvointi ja terveys. Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitettiin syvällisemmin vastaajien suhdetta valitsemaansa asiakaslehteen.

Kärjessä Pirkka ja Yhteishyvä

Suomalaiset tuntevat autetusti keskimäärin kaksitoista asiakaslehteä ja lukevat kuutta hakiessaan tarkemmin tietoa palveluista tai tulevista hankinnoista. Kaupan lehdet sekä tunnetaan parhaiten että valitaan useimmin kolmen parhaan joukkoon, mitä selvittää luonnollisesti näiden lehtien suuri levikki ja ilmestymistiheys. Kärjessä ovat Pirkka ja Yhteishyvä.

Kuten muidenkin aikakauslehtien osalta asiakaslehden lukija arvioi saavansa lehdestään luotettavan ja ajankohtaisen tiedon lisäksi myös vinkkejä ja ideoita arjen rutiineihin. Naiset suhtautuvat arvioimaansa asiakaslehteen miehiä positiivisemmin. Nuoret ovat kaikkein kriittisimpiä, ja he myös käyttävät asiakaslehtien lukemiseen keskimääräistä vähemmän aikaa.

Joka viides tutkimukseen vastaajista lukee asiakaslehtensä hyvin tarkkaan ja 70 prosenttia lukee valikoiden kiinnostavimmat artikkelit. Alle kymmenen prosenttia vastaajista vain silmäilee tai ei lue ollenkaan asiakaslehteä.

Asiakaslehden kaupallisuus hyväksytään

Asiakaslehdissä oleva mainonta on lukijoiden mielestä oleellinen ja hyödyllinen osa lehteä. Ilmoituksista kuluttaja saa lisätietoa tuotteiden ja palveluiden hankintaan. Jopa kolmannes tutkimukseen vastaajista kertoi tehneensä ostoksia ilmoitusten perusteella.

Lukijoiden hyväksymä vahva kaupallisuus erottaa tässä suhteessa asiakaslehdet muista aikakauslehdistä. Lukijat ymmärtävät asiakaslehteen luonteen ostamisen oppaana. Kaupan kanta-asiakkaille asiakaslehdet ovat keskeisiä kanta-asiakastarjousten viestittäjiä. Vastaajista 30 prosenttia pitää asiakaslehteä lisäetuna, joka tulee asiakkuuden myötä.