Mainostajien Liiton kanta on jo pitkään ollut, että medioiden hinnoittelussa olisi siirryttävä läpinäkyvämpään nettohinnoitteluun, joka kohtelee tasapuolisesti kaikkia mainostajia. Nyt tehty Mainostajien Liiton tuore jäsenkysely osoittaa, että näkemyksellä on vahva kannatus.

-Mainostajien tulisi vaatia mediatoimistoilta lisätietoja mediaostamisen alennusjärjestelmistä ja yhteistuumin pyrkiä selkeyttämään ehtoja, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Tulokset kyselystä kertovat, että medioiden nykyistä alennusjärjestelmää mediatoimisto-, kassa- ja linjaliikennealennuksineen ei pidetä riittävän selkeänä ja läpinäkyvänä.

Kaikkia alennuksia ei tunneta

Vastaajat tuntevat hyvin 15 prosentin mainos-/mediatoimistoalennuksen mutta selvästi huonommin medioiden myöntämät kassa-alennukset – ja vielä huonommin
televisioiden nk. linjaliikennealennuksen. Kassa-alennuksen tuntee noin puolet vastaajista ja linjaliikennealennuksen vain noin joka viides.

Alennusten välittämisessä epäselvyyksiä

Kyselyn mukaan mediatoimistot siirtävät 15 prosentin alennuksen hyvin asiakkailleen. Sen sijaan mainostajat ovat epätietoisia muiden alennusten saamisesta: 70 prosenttia ei tiedä, välittääkö mediatoimisto median antaman kassa-alennuksen mainostajalle. Linjaliikennealennuksen osalta luku on peräti 91prosenttia. Tämä on erittäin huolestuttavaa, koska se on selkeä merkki siitä, että mainostajat eivät tunne mediatoimistojen laskutusperiaatteita.

Palvelupalkkion kohtuullisen määrän arviointi on sidoksissa siihen, että kaikki alennukset ja korvaukset tilitetään edelleen mainostajalle. Mediatoimistoille maksettuja palvelupalkkioita ei voi verrata toisten yritysten maksamiin palkkioihin, ellei tiedetä, mikä merkitys alennuksilla on hinnoittelussa.

Mainostajien Liitto haastaa mediat ja mediatoimistot ryhtymään toimiin alennusjärjestelmän selkeyttämiseksi
mainostajille. Liitto tulee pitämään asiaa esillä tulevaisuudessakin.

TNS Gallupin elokuussa 2005 tekemään kyselyyn vastasi 76 Mainostajien Liiton jäsenyrityksen markkinointijohtajaa ja -päällikköä.