Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen mukaan kaupallisten radioiden tulossa olevalla uudella toimilupakierroksella on erityisen huomion kohteena paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittäminen. Nykyinen toimilupakausi päättyy ensi vuoden lopussa.

Kuopiossa Radio Oikean Aseman 20-vuotisjuhlassa puhunut Luhtanen toteaa idealismin hengessä synnytetyn paikallisradiotoiminnan sittemmin muuttuneen leimallisesti kaupalliseksi radiotoiminnaksi.

Kuopiolaista Oikeaa Asemaa Luhtanen pitää kuitenkin hyvänä esimerkkinä paikallisuutensa säilyttäneestä ja alueen asukkaita palvelevasta paikallisradiosta.

“Kun viestintäpolitiikkaa aikoinaan liberalisoitiin ja siltä pohjalta käynnistettiin paikallisradiotoiminta, asiaa perusteltiin halulla kehittää paikallista viestintää ja kulttuuria sekä tarpeella edistää yhteiskunnallista keskustelua”, Luhtanen muistuttaa.

Radiokenttä kokonaisuudessaan on muuttunut siten, että paikallisten radiotoimilupien rinnalle on myönnetty lupa valtakunnalliselle kaupalliselle radiolle sekä lukuisia toimilupia erikoisradiotoimintaan.

Lisäksi useat paikallisradiot ovat hakeutuneet yhteistoimintaratkaisuihin, joissa leimallisesti paikallinen ohjelmatarjonta on jäänyt varsin vähäiseksi.

“Vaikka paikallisradiotoiminnan myöhempi historia on paikka paikoin poikennut huomattavasti alkuperäisistä odotuksista, on toimintaa kokonaisuudessaan pidettävä myönteisenä. Paikallisradiot ovat rikastuttaneet kuuluvuusalueidensa viestintämaisemaa ja vahvistaneet paikallista ja alueellista identiteettiä”, Luhtanen summaa.