Mainostajien Liiton Mainosbarometri 2006 -tutkimuksen mukaan
panostukset markkinointiviestintään ovat maltillisia. Tutkimus ennustaa kasvua, mutta kuusi prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna. Ensi vuodeksi barometri ennustaa tasoksi samaa kuin oli vuonna 2002.

Mainostajat kaavailevat lisäävänsä panostuksia mm. aikakauslehtiin sekä suora- ja myymälämainontaan. Tutkimukseen vastaajista joka kolmas aikoo lisätä panostuksiaan ensi vuonna. Vähennyksiä suunnittelee 24 prosenttia ja tämänvuotisessa tasossa pitäytyy 43 prosenttia. Saldoluvuksi eli lisääjien ja vähentäjien erotukseksi muodostuu yhdeksän.

Myös verkkomedian kasvu näyttäisi jatkuvan. Tutkimuksen vastaajat uskovat oman alan kysyntänsä kehittyvän suotuisasti.

“Medioiden taistelu mainoseuroista tulee jatkumaan, koska mainostajat ovat varovaisia kasvattamaan markkinointipanostuksiaan. Paranevia kysyntänäkymiä kannattaisi kuitenkin käyttää hyväkseen markkinointiviestinnän avulla”, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Aikakauslehdet, verkko, suoramainonta ja myymälämainonta kasvavat eniten – sanomalehtimainonta laskee

Mainosbarometri 2006 selvitti mainostajien näkemyksiä ensi vuoden markkinointiviestinnän kehityksestä mediaryhmittäin ja menekinedistämistoimenpiteittäin. Suurimmat saldoluvut keräävät osoitteellinen suoramainonta (52), myymälämainonta (49), verkkomedia (44) ja aikakauslehdistä yleisaikakaus-, naisten- ja harrastelehtiryhmä (30). Viimeksi mainittu on noussut selvästi edellisestä vastaavasta tutkimuksesta. Kasvajaksi nousee myös tapahtumamarkkinointi (21). Muille mediamainonnan ulkopuolisille toimenpiteille Mainosbarometri ei lupaa kovin valoisia aikoja.

Suuremmista mediaryhmistä sanomalehdet saavat miinusmerkkisen saldon (-15). 35% vastaajista aikoo vähentää sanomalehdissä mainostamista. Eniten mainoskakkuaan menettävät hakemistot, joissa mainostamista aikovat supistaa noin 40% vastaajista. Television voimaan uskotaan edelleen (saldo 15).

Isot mainostajat jarruttelevat

Mainosbudjetin mukaan tarkasteltuna kaikkein suurimmat mainostajat jarruttavat eniten. Näillä saldoluku on -23, kun pienillä ja keskisuurilla luku on suunnilleen saman verran plussalla.

Mainosbudjettiaan suurentavat ilmoittavat kasvuksi keskimäärin 16 prosenttia. Budjettiinsa supistuksia suunnittelevat aikovat leikata keskimäärin 13 prosenttia.

Uudemmat välineet jatkavat kasvuaan

Interaktiivinen televisiomainonta kiinnostaa edelleen mainostajia (saldo 16). Myös sähköpostimainonta (saldo 28) ja mobiilimainonta (22) nähdään lisäpanosten arvoisina investointeina.

Toimialoista teollisuus on varovaisin mainostaja (saldo <>3). Kaikilla muilla toimialoilla sen sijaan saldoluvut ovat positiivisia: moniala ja muut yritykset 24, kauppa 15 ja palvelut 6.

Mainostajien Liiton elokuussa 2005 tekemään tutkimukseen vastasi 143 liiton jäsenyritystä. Näiden yhteenlasketut mainosbudjetit olivat noin 360 miljoonaa euroa. Vastaajista teollisuutta edusti 25 prosenttia, kauppaa 31 prosenttia,
palvelualoja 30 prosenttia ja moniala- tai muita yrityksiä 14 prosenttia. Tulokset on painotettu mainosbudjeteilla. Barometrin saldoluku lasketaan vähentämällä panostuksiaan kasvattavien osuudesta panostuksiaan vähentävien osuus. Luku ei kerro euromääräisestä muutoksesta.

Mainosbarometrin toteuttava Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisrahamäärästä Suomessa.