Työelämä-lehteä julkaiseva työministeriö ja Edita ovat yhteistyössä uudistaneet ministeriön Työelämä-lehden. Lehti on työpolitiikan, työvoimapalveluiden ja työelämäkysymysten asiantuntijalehti ja se jaetaan työhallinnon sidosryhmille.

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Työelämä-lehden kohderyhmänä ovat työministeriön yhteistyökumppanit, yritykset, työelämästä kiinnostuneet kansalaiset ja työhallinnon henkilöstö. Lehden painosmäärä on 19 000 kappaletta.

Työelämä-lehteä julkaisevan työministeriön toimialaan kuuluvat työllisyys, työttömyys, julkinen työvoimapalvelu,
työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu. Maahanmuutto, pakolaisuus, paluumuutto, rasismin ehkäisy ja siviilipalvelus kuuluvat myös ministeriön vastuualueeseen.

Edita vastaa Työelämä-lehden toimitusprosessista, mikä käsittää projektin koordinoinnin, sisällön suunnittelun yhdessä työministeriön kanssa, osin toimitustyön sekä kuvituksen ja taiton. Työelämä-lehden päätoimittajana on työministeriön kansliapäällikkö Markku Wallin. Lehden toimituksesta vastaavat Edita Press Oy:n viestintäpäällikkö Mirkka Kortelainen ja työministeriön palveluksessa työskentelevä toimittaja Kaisu Aho.

“Uudistuksen tavoitteena oli saattaa selkeässä muodossa yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tietoon työhallinnon osaamisen koko laajuus ja syvyys hallinnon eri tehtävissä. Lehden halutaan antavan strateginen positiivinen viesti myös omalle henkilöstölle. Työelämä-lehden rakennetta, ulkoasua ja sisältöä uudistettiin modernin erikoisaikakauslehden suuntaan. Lehden toivotaan olevan helposti luettava, ja sellainen, joka otetaan käteen toistekin. Lukijalle tarjotaan niin syvempää pohdittavaa kuin helposti omaksuttavaa hyötytietoakin työelämäkysymyksistä ja työhallinnon palveluista. Palaute uudistuksesta on ollut tähän mennessä erittäin myönteistä”, toteaa Työministeriön kansliapäällikkö Markku Wallin.

Edita uudisti Työelämän-lehden ulkoasun ja kokonaistoimitusprosessin Ediitti-laatujärjestelmällä. Se kattaa kaikki asiakaslehden tuotantoprosessin vaiheet aina suunnittelusta painettuun lehteen. Käytännön toimitustyö tapahtuu läheisessä yhteistyössä työministeriön kanssa.

Mirkka Kortelaisen mukaan haasteellisinta lehtiuudistuksessa oli muokata lehdestä työhallinnon käyntikortti, joka pystyy kilpailemaan luettavuudellaan yritysten ja julkisen hallinnon päättäjien huomiosta myös liike-elämän lehtien kanssa. Artikkeleiden mitoitus, kuvajournalismi ja erilaiset tehosteet ovat tuoneet lehteen selkeästi lisää luettavuutta.