Jotta YLE saisi taloutensa tasapainoon vuonna 2008, yhtiön on supistettava vakituista henkilöstöään vielä reilulla neljällä sadalla nykyisestä vajaasta 3600 työntekijästä, ilmoittaa toimitusjohtaja Mikael Jungner.

“Yhtiön tappio oli viime vuonna 51 miljoonaa euroa hallintoneuvoston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Ensi vuonna tappio tulee jäämään 35 miljoonaan. Yhtiön ennakoitu tulokehitys ei yksin riitä kattamaan näin suurta vajetta kolmessa vuodessa ilman väen vähentämistä”, Mikael Jungner sanoo. Henkilöstömenojen osuus YLEn menoista on reilut 50 prosenttia.

Noin 370 yleläistä saavuttaa eläkeiän vuoteen 2008 mennessä. Tämä eläkepoistuma pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. “Itse irtisanomiset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä. Näillä näkymin niiden arvioidaan koskevan 100 – 200 henkeä”, Jungner sanoo.

Irtisanomiset kohdistuvat eri henkilöstöryhmiin lähes koko yhtiössä. Säästötoimenpiteiden aikataulu täsmentyy loppuvuoden aikana. Ensimmäiset yt-neuvottelut alkavat jo tänä syksynä.

Koska YLE on tulevaisuudessa aiempaakin riippuvaisempi suomalaisten maksamista tv-maksuista, yhtiö tasapainottaa taloutensa keinoin, jotka vaikuttavat sen ohjelmistoihin mahdollisimman vähän.

“Ensi vuonna YLEn painopisteitä ovat kotimainen draama, urheilu, uutiset ja lastenohjelmat. YLE on näin valmis vastaamaan tulevan lainsäädännön velvoitteeseen aiempaa monipuolisemmasta julkisesta palvelusta”, Jungner korostaa.

“Jatkamme myös täysipainoisten television digikanavien rakentamista, jotta varmistamme onnistuneen siirtymisen digiaikaan vuonna 2007.”

YLEn toimitusjohtaja Mikael Jungner antoi maanantaina 5.9. yhtiön
hallintoneuvostolle selvityksen toimista, joilla YLE varmistaa sen,
että yhtiön talous on tasapainossa vuonna 2008.

YLE keskittyy nyt tuotantojärjestelmien uusimiseen sekä tuotantoprosessien tehostamiseen. Samaan aikaan yhtiö organisoi uudella tavoin keskusjohdon ja keskitetyt palvelut. Tukitehtävien osuutta henkilöstöstä supistetaanedelleen. Monet toiminnot kehittävät toimintatapojaan.

Yhtiö pyrkii merkittäviin säästöihin myös sopimusmenoissa. YLEn hallitus esitti hallintoneuvostolle 5.9., että YLEn vastuu SVT Europan jakelusta Etelä-Suomessa ja sen aiheuttamista kustannuksista päättyisi siirryttäessä television digilähetyksiin vuonna 2007. Asia jäi pöydälle hallintoneuvoston seuraavaan kokoukseen 27.9.

YLEn tavoitteena on hallintoneuvoston aiemmin hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti pitää kustannuksensa vuoden 2001 tasolla aina vuoteen 2008 saakka. Yhtiö on jo uudistanut toimitukselliset organisaatiot, kehittänyt suunnittelujärjestelmiä ja karsinut tukitoimintoja. Vakituisen henkilöstön määrää on vähennetty viidessä vuodessa noin
350 ihmisellä.